Transformatie vastgoed in de stad

Stedelijke vitaliteit vraagt om een transformatie van het vastgoed in de stad. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli, 2016) heeft geconcludeerd dat als de functie en het gebruik van gebouwen veel flexibeler wordt dan nu, er beter kan worden aangesloten bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Aanbevelingen van de RLI

Belangrijkste aanbevelingen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi, 2016) voor de ontwikkeling van de kracht van de stedelijke regio’s:

  • Zoek naar zinvol alternatief gebruik voor leegstaand (of leeg komend) maatschappelijk vastgoed. Stel het maatschappelijk rendement voorop bij het omgaan met (leegstaand) vastgoed en speel in op maatschappelijke initiatieven die ruimte zoeken.
  • Bied ruimte voor maatschappelijke initiatieven in de stad. Koester aantrekkelijke ontmoetingsplekken in een wijk, omdat zij een belangrijke voorwaarde vormen voor het ontstaan van maatschappelijke initiatieven.
  • Zorg voor een verdere reductie van plancapaciteiten en voor het afwaarderen van privaat vastgoed.
  • Maak op gemeentelijk niveau bestuurlijke keuzes over welke functies en welk gebruik van vastgoed men wel en niet wil toelaten in de stad.
  • Richt de besluitvorming over de rijksvastgoed-portefeuille op de regio en op de maatschappelijke doelen van medeoverheden. Zie de weging van maatschappelijke doelen en financiële opbrengsten als gebiedsgericht maatwerk.
  • Creëer mogelijkheden voor hergebruik van vastgoed door bijvoorbeeld meer flexibiliteit in regelgeving.

Uitkomst OFL-werkconferentie 20 oktober 2016

Op 20 oktober had een werkgroep 5 voorstellen geformuleerd om de transformatie naar vastgoed in de stad verder te brengen. Hun voorstellen richtten zich op wet- en regelgeving, programmering van activiteiten en governance.

Meer informatie

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.