Mobiliteitsarmoede

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haalde OFL-voorzitter Jacques Wallage in informele gesprekken gedachten en ervaringen op met betrekking tot mobiliteitsarmoede. Deze gedachten en ervaringen gaf hij in vorm van een rapport aan Mark Frequin, Directeur Generaal mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Mark Frequin gaf aan het onderwerp mobiliteitsarmoede van belang te vinden. Hij zag hier voor het Rijk vooral een aandachtsrol hierin. Dat wil zeggen dat het Rijk het onderwerp waar mogelijk agendeerde bij partijen die een rol speelden in een adequate aanpak van mobiliteitsarmoede.

U kunt hier het rapport verkenning mobiliteitsarmoede downloaden

Wat is mobiliteitsarmoede?

Het Early Warning rapport uit 2017 vroeg aandacht voor een tweedeling in mobiliteit, namelijk voor de toenemende verschillen in vervoersmogelijkheden tussen groepen. Volgens dit rapport moest er meer aandacht komen voor ouderen, gehandicapten, mensen met een laag inkomen en Nederlanders met een migratieachtergrond. Hoge kosten voor het openbaar vervoer zijn voor sommige verkeersdeelnemers namelijk een drempel. Ook is het gebruik van de fiets voor mensen met een migrantenachtergrond niet vanzelfsprekend. Ten slotte hebben groepen met weinig digitale vaardigheden geen of onvoldoende toegang tot mobiliteit vanwege de digitalisering van vervoersinformatie.

Mobiliteitsarmoede

Wie zijn betrokken?

Een aantal stakeholders van het ministerie van IenW, zoals de NS, de VNG en de ANBO, vormden de gesprekspartners. Hen werd gevraagd wat zij merkten van mobiliteitsarmoede, hoe hun organisatie daarmee omging en welke rol zij eventueel zagen voor de rijksoverheid met betrekking tot dit vraagstuk. Aanleiding voor deze serie gesprekken was het Early Warning rapport uit 2017, waarin mobiliteitsarmoede als mogelijk thema voor IenW werd genoemd.

Belangrijkste bevindingen

In het rapport staan de belangrijkste bevindingen uit gesprekken weergegeven: de gesprekspartners herkennen mobiliteitsarmoede. Veelal is dit onderdeel van een breder armoedeprobleem, waarvan de oplossing eerder op lokaal en regionaal niveau lijkt te liggen dan op rijksniveau.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.