Verkenning dialooggroep hernieuwbare elektriciteit

OFL-voorzitter Wobine Buijs had in het najaar van 2021 op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de oprichting van een dialooggroep over hernieuwbare elektriciteit verkend.

Het OFL had door middel van gesprekken met belanghebbenden onderzocht of de oprichting van een dialooggroep rond de keuze van het opwekken van hernieuwbare elektriciteit in 2020 meerwaarde heeft.

Het beoogde doel van de dialooggroep was gericht op het uitwisselen van aannames, uitgangspunten en werkwijzen die ten grondslag liggen aan keuzes met betrekking tot hernieuwbare elektriciteit in 2030. De gedachte was om een onafhankelijk voorzitter te vragen de gesprekken in de dialooggroep te leiden.

Aanleiding

Aanleiding voor deze OFL-verkenning was een voorstel vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om een dialooggroep samen te stellen, die zich richt op het uitwisselen van aannames, uitgangspunten en werkwijzen die ten grondslag liggen aan de keuzes m.b.t. hernieuwbare elektriciteit in 2030. EZK had geconstateerd: De afgelopen maanden is levendige discussie ontstaan in de buitenwereld over duurzame opwek op land en of er meer ambitie op land wenselijk is. Verschillende groepen vragen aandacht voor de negatieve kanten van de energietransitie met wind en zon. Ook vragen verschillende groepen om nadere toelichting op en onderbouwing van de gemaakte keuzes in het Klimaatakkoord. Het is belangrijk deze signalen serieus te nemen door gestructureerd en transparant in gesprek te gaan.

Aanpak verkenning

Voor deze verkenning waren OFL-voorzitter Wobine Buijs-Glaudemans en een OFL-secretaris in gesprek gegaan met betrokkenen afkomstig uit bewonersorganisaties, milieuorganisatie, energiesector, kennisinstellingen en overheden. 20 vertegenwoordigers met diverse belangen hadden verteld over hun wensen over inhoud en vormgeving van deze dialoog en hun perspectief op:

  • hernieuwbare elektriciteit
  • de interactie tussen betrokkenen
  • de meerwaarde van een dialooggroep

Rapport verkenning

Wobine Buijs had in januari 2022 een rapport gestuurd naar de minister van Klimaat en Energie over de inzichten uit de gesprekken en een reflectie op de meerwaarde van een dialooggroep.  

De boodschap van het rapport was dat het goed is om de komende tijd een hernieuwd gesprek aan te gaan over de energietransitie en daar juist ook burgers een plek in te geven. Dat gesprek zou moeten gaan over toekomstige stappen in de energietransitie. Onderlinge bejegening en samenwerkingsrelaties waren ook een essentieel onderwerp van gesprek. Een dialooggroep is een passende manier om dat gesprek te voeren. In het rapport stonden een aantal aanbevelingen voor het vormen van die dialooggroep.

Lees verder in het rapport.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.