Commissie governance en participatie luchtvaart

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat had het OFL de Commissie governance en participatie luchtvaart samengesteld. Deze commissie had, onder voorzitterschap van OFL-voorzitter Job Cohen, een rapport opgesteld over governance en participatie van de luchtvaart in Nederland. Het rapport 'Sturen in een volatiel domein' was eind september aangeboden aan de minister.

Op 20 november 2020 had het kabinet de definitieve luchtvaartnota 2020-2050 uitgebracht. Daarbij was ook een kabinetsreactie gegeven op adviezen en toetsen over de ontwerp-luchtvaartnota. Een deel van die kabinetsreactie ging over het rapport ‘sturen in een volatiel domein’ van de commissie governance en participatie luchtvaart.

Aanleiding en vraagstelling

Bij de luchtvaart zijn veel partijen betrokken; de belangen zijn groot, divers en soms tegengesteld. Daarom was het belangrijk dat de governance helder en doeltreffend was. Bijvoorbeeld: welk orgaan of welke organen is of zijn bevoegd om welke besluiten te nemen? Welke adviezen moeten of kunnen voorafgaand aan besluitvorming ingewonnen worden? Wat is de status van deze adviezen?

Omdat er zulke grote belangen op het spel staan, moest ook de participatie helder, doeltreffend en vooral op basis van wederzijds vertrouwen plaatsvinden. Dit kon alleen als de rol van belanghebbenden in dit proces duidelijk is - of het nu nationale, lokale of regionale bestuurders, bewoners rond de luchthavens of de luchtvaartsector zelf betreft. Alleen met een heldere rolverdeling konden afgewogen besluiten worden genomen die op enig draagvlak mochten rekenen.

Over beide onderwerpen was in de afgelopen jaren al veel gezegd, geschreven, geadviseerd en gedaan maar tot gedragen opvattingen had dit niet geleid. Nu in de Luchtvaartnota nieuw beleid voor de luchtvaart werd geformuleerd was het opnieuw onder de loep nemen van deze onderwerpen extra zinvol.

Tegelijkertijd met de commissie governance en participatie luchtvaart had ook Pieter van Geel gewerkt aan een rapport over governance en participatie. Eind 2019 had hij daarover een tussentijds rapport gepubliceerd. Het verschil tussen het rapport waaraan Pieter van Geel had gewerkt en het rapport van de commissie governance en participatie luchtvaart, was dat Van Geel specifiek was ingegaan op participatie en governance rond de luchthaven Schiphol, terwijl de commissie zich juist had gericht op het nationale niveau.

De commissie

De commissie governance en participatie luchtvaart was onafhankelijk en had zelfstandig bepaald wat de inhoud van haar advies werd. De leden van de commissie waren:

  • Prof. dr. em. M.J. (Job) Cohen, Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), voorzitter
  • Dr. S. (Sanne) Akerboom, Universiteit Utrecht (UU), jurist en politicoloog
  • E.M. (Elzeline) de Jong (voormalig adviseur luchtvaartaangelegenheden Gemeente Amsterdam)
  • Dr. J. (Jorren) Scherpenisse, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), bestuurskundige en psycholoog
  • Prof. drs. em. J.G. (Jaap) de Wit, Universiteit van Amsterdam (UvA), verkeers- en vervoerseconoom

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.