Nationaal Water Programma

Nederland is een waterland. We leven met, naast, op, en in het water. Onder de Waterwet moeten iedere zes jaar twee nationale plannen worden opgesteld. Hiervoor is het Nationaal Waterplan voor wet- en regelgeving opgesteld en voor beheer is er het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren. Deze twee plannen worden voor de periode van 2022-2027 in één programma samengebracht in het Nationaal Water Programma (NWP). Het OFL was door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gevraagd om een consultatie voor dit programma vorm te geven.

De consultatie had plaatsgevonden tijdens een online bijeenkomst op 22 september 2020. De consultatie was ook een startpunt om meer verbinding tussen de verschillende ‘water’ projecten op te zoeken en deze meer in samenhang te bezien, samen met de OFL-deelnemers. Het OFL had daarom toegewerkt naar een ‘watercommunity’. 

Participatieproces NWP

Het Nationaal Water Programma is een overkoepelend waterprogramma waar verschillende deelonderwerpen en (beleids)trajecten samenkomen en wettelijk verankerd worden. Veel van die trajecten volgen een eigen participatieproces. Het NWP participatieproces richt zich vooral op de hoofdlijnen en samenhang. De OFL consultatiebijeenkomst vormde een belangrijk onderdeel hiervan. Na 22 september had het OFL op basis van de consultatie een advies voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Het advies vindt u hier.

Start zienswijzeprocedure

Het OFL-advies en de detailopmerkingen waren gebruikt om het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 verder te verbeteren. Op maandag 22 maart 2021 was het ministerie van IenW de zienswijzenprocedure over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 gestart. U kunt de stukken inzien op www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma, waar u ook meer informatie vindt over de procedure. Het was tot en met 21 september 2021 mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.