Actuele projecten

Het OFL stelt jaarlijks een werkprogramma op met onderwerpen die zijn aangedragen door partijen uit de rijksoverheid en samenleving. Het werkprogramma omvat het hele domein van fysieke leefomgeving, met onderwerpen als energie en klimaat, landbouw, waterveiligheid, de benutting van schaarse ruimte in en om Nederland en de ethische aspecten van digitalisering in het werkveld van het OFL. Daarnaast spelen participatie en het leren over governance een belangrijke rol in de programmering. Ga naar het werkprogramma.

 

 

Aardgasvrije wijken

Aardgasvrije wijken


Het OFL onderzoekt hoe de overheid bewoners het best kan betrekken bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

Deltaprogramma

Deltaprogramma


OFL deelnemers geven de deltacommissaris en de minister van IenW onafhankelijk advies over het Deltaprogramma.

Ethiek en digitalisering

Ethiek en digitalisering


Het OFL ontwerpt en begeleidt een proces voor een maatschappelijke dialoog over ethiek en digitalisering.

 
Gegronde zetels

Geborgde Zetels in waterschapsbesturen


Het OFL richt een consultatieproces in over geborgde zetels in waterschapsbesturen.

Innovatielab Voor de oogst van morgen

Innovatielab Voor de oogst van morgen


Het OFL is samen met Commonland het innovatielab Voor de Oogst van Morgen gestart.

Nationaal Water Programma

Nationaal Water Programma


Het OFL is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om een consultatie voor het Nationaal Water Programma vorm te geven.

 
Noordzeeoverleg

Noordzeeoverleg


Het Noordzeeoverleg gaat verder met de uitvoering van het Noordzeeakkoord onder voorzitterschap van Sybilla Dekker.

 
 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen