Actuele projecten

Het OFL stelt jaarlijks een werkprogramma op met onderwerpen die zijn aangedragen door partijen uit de rijksoverheid en samenleving. Het werkprogramma omvat het hele domein van fysieke leefomgeving, met onderwerpen als energie en klimaat, landbouw, waterveiligheid, de benutting van schaarse ruimte in en om Nederland en de ethische aspecten van digitalisering in het werkveld van het OFL. Daarnaast spelen participatie en het leren over governance een belangrijke rol in de programmering. Ga naar het werkprogramma.

 

 

Aardgasvrije wijken

Aardgasvrije wijken


Het OFL onderzoekt hoe de overheid bewoners het best kan betrekken bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

Agenda Natuurinclusief

Agenda Natuurinclusief


Het OFL ondersteunt bij de opbouw van Agenda Natuurinclusief, dat erop gericht is fundament te leggen voor een co-creatief proces.

Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

Beleidstafel wateroverlast en hoogwater


Het OFL richt een proces in om het maatschappelijk veld te betrekken bij de advisering.

 
Consultatie mobiliteitsvisie 2050

Consultatie mobiliteitsvisie 2050


Het OFL begeleidt op verzoek van het ministerie van IenW een consultatie over de mobiliteitsvisie 2050.

Deltaprogramma

Deltaprogramma


OFL deelnemers geven de deltacommissaris en de minister van IenW onafhankelijk advies over het Deltaprogramma.

Innovatielab Voor de oogst van morgen

Innovatielab Voor de oogst van morgen


Het OFL begeleidt samen met Commonland het innovatielab Voor de Oogst van Morgen.

 
Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving

Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving


Consultatie rond actieprogramma Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving.

Noordzeeoverleg

Noordzeeoverleg


Het Noordzeeoverleg is een overlegorgaan van het Rijk en stakeholders over de uitvoering van het Noordzeeakkoord.

Verkenning dialooggroep hernieuwbare elekticiteit

Verkenning dialooggroep hernieuwbare elekticiteit


Het OFL verkent de oprichting van een dialooggroep over hernieuwbare electriciteit.

Verkenning dialooggroep hernieuwbare elekticiteit

Verkenning NOVEX Zuid-Limburg


Het OFL doet een verkenning naar mogelijkheden voor samenwerking in het NOVEX-gebied Zuid-Limburg.

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl
Websitearchief

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.