{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234113"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Agenda Natuurinclusief

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) had het OFL bij de opbouw van de Agenda Natuurinclusief ondersteund. Dit had het OFL gedaan door een brede groep stakeholders te betrekken. 

Wat is de Agenda Natuurinclusief?

De missie die in dit programma besloten lag en waar de agenda dus uitdrukking aan moest geven, is: biodiversiteit moet als vanzelf verweven worden in alle maatschappelijke sectoren en in ons denken en doen als samenleving. De acties en ontwikkelingen die in de agenda waren gekomen, moesten het verschil maken en zorgen dat we:

  • Natuur als oplossing zien voor de grote opgaven waar we voor staan.
  • Natuur op haar werkelijke (economische) waarde schatten.
  • Natuur standaard onderdeel laten zijn van de keuzes die we maken.

Ten slotte moest de agenda het vergezicht van de natuurinclusieve samenleving concreet maken: wat is nodig om daar te komen?

Meer informatie over de agenda natuurinclusief, kunt u lezen op de website van de Agenda Natuurinclusief.

Rol van het OFL

De reden dat LNV het OFL een verzoek had gedaan te ondersteunen bij de opbouw van de Agenda Natuurinclusief, is dat zij bij het opstellen van de agenda zoveel mogelijk partijen wilden betrekken uit alle lagen van de samenleving. 
Het OFL had dit proces, waarin eerst ruimte gecreëerd werd voor een duurzame samenwerking met een brede groep stakeholders, begeleid. Zo konden stakeholders elkaar ontmoeten in een sfeer van samenwerken en cocreëren, om zicht te krijgen op de weg naar een natuurinclusieve toekomst.
Het OFL had een route uitgestippeld naar de presentatie van de Agenda Natuurinclusief op de Natuurtop in juni 2022. Deze route liep via een reeks gesprekken, een diner pensant en een Future Search die had plaatsgevonden op 11, 12 en 13 april. Tijdens dit dynamische planningsproces was een grote groep belanghebbenden tweeënhalve dag bij elkaar gekomen om in een constructieve dialoog een gedeeld toekomstbeeld over een natuurinclusief Nederland in 2050 te formuleren. Op basis daarvan waren afspraken over samenwerken en acties tot 2030 opgesteld.

Video van OFL-voorzitter Johan van de Gronden over de future search

Uitkomst

Naast het begeleiden van het proces om te komen tot de Agenda Natuurinclusief, had het OFL een rapport gepubliceerd dat de inzichten van dit proces en de randvoorwaarden van cocreatie die daaruit volgen, beschrijft.

Bekijk hier het eindrapport 'Samenwerken aan de Agenda Natuurinclusief'

Betrokken partijen

Het OFL had in dit proces nauw samengewerkt met het kernteam Agenda Natuurinclusief. De volgende stakeholders waren vertegenwoordigd in het kernteam:

  • LNV
  • IPO Bureau
  • Landschappen NL
  • Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.