Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving

Het OFL had een consultatie begeleid over klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. Aanleiding voor deze OFL-consultatie was een verzoek vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Toelichting consultatie

Het ministerie van BZK maakt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de aanpak van klimaatadaptie in de gebouwde omgeving.  De consultatie had op 29 maart 2022 plaatsgevonden onder leiding van OFL-voorzitter Jeroen de Haas. Vertegenwoordigers van 17 organisaties op het gebied van natuur & milieu, klimaatadaptatie, normalisatie, ontwerpen, bouwen wonen en kennisontwikkeling hadden deelgenomen. Daarnaast waren vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, het ministerie van IenW en het ministerie van LNV aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over:

  • ieders perspectief op de Nationale Aanpak;
  • verdere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen bij de Nationale Aanpak.

Toelichting Nationale Aanpak

De Nationale Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving gaat over de opgave dat de gebouwde omgeving aangepast moet worden aan het toekomstige klimaat en de weerextremen die zich nu al voordoen (klimaatadaptatie). Met de gebouwde omgeving worden zowel de gebouwen zelf, als de omgeving waarin de gebouwen staan bedoeld. Aanvankelijk was de naam Actieprogramma Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving. Op verzoek van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is de naam gewijzigd in Nationale Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving.

Rapport consultatie

Op basis van de consultatie had het OFL een rapport opgesteld dat was aangeboden aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De inzichten in het rapport gingen over de inhoud van de Nationale Aanpak en over de verdere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen bij de Nationale Aanpak. De minister had op 25 augustus 2022 in een brief laten weten dat de inzichten uit de consultatie worden meegenomen in de verdere uitwerking van de Nationale Aanpak Klimaatadaptie Gebouwde Omgeving.

Op 23 november 2022 hadden minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en minister van der Wal (Stikstof en Natuur) de Nationale Aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Op 22 maart 2023 was er een debat in de Tweede Kamer over onder meer de Nationale Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving.

Verdere OFL-betrokkenheid

Op 15 december 2022 was een digitale bijeenkomst geweest waarin betrokken beleidsmedewerkers en OFL-deelnemers in gesprek waren gegaan over de Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving en de wijze waarop de inzichten uit de OFL-bijeenkomst van maart 2022 daarbij waren benut.

In 2023 was het OFL betrokken bij de programmatische aanpak ‘Groen in en om de stad’. In deze aanpak hadden de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samengewerkt aan de doelen rond biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.