Omgevingswet

Met de Omgevingswet heeft het kabinet de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en gebundeld. Hierdoor is het makkelijker geworden een ruimtelijk project te starten, zoals woningbouw op een voormalig bedrijventerrein of aanleg van een windmolenpark. Deelnemers van het OFL hebben meegedacht over de inhoud van de wet én de soepele invoering ervan.

Informatie over de ontwikkeling van de Omgevingswet?

Het interdepartementale programma Eenvoudig Beter heeft aan de inhoudelijke ontwikkeling van de Omgevingswet gewerkt. De Omgevingswet is het fundament van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht. In maart 2016 is de Omgevingswet door de Eerste Kamer aangenomen. De uitwerking daarvan kreeg vorm in onder andere algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), aanvullingswetten en ministeriële regelingen.

Betrokken raken bij de implementatie van de Omgevingswet?

Het programma Aan de Slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Samen bieden zij ondersteuning bij het leren werken met de wet. Denk aan ondersteuningsregelingen, pilots en een basisgids die materiaal biedt voor trainingen en presentaties over de Omgevingswet.

Op de website van de implementatie van de Omgevingswet vindt u meer informatie over de ondersteuningsvormen die het programma biedt.

> Ga naar de website over de implementatie van de Omgevingswet 

Wat heeft het OFL gedaan voor de Omgevingswet?

Het OFL had twee rollen:

  1. Het OFL fungeerde als antenne voor de ontwikkeling en de implementatie van de Omgevingswet. Signalen vanuit OFL-deelnemers tijdens OFL-bijeenkomsten werden doorgegeven aan personen die aan de Omgevingswet of aan de implementatie ervan werkten.
  2. Het OFL informeerde OFL-deelnemers over openbare internetconsultaties voor inhoudelijke onderdelen van de Omgevingswet. Afgeronde internetconsultaties van de Omgevingswet zijn terug te vinden op internetconsultatie.nl.

Wat heeft het OFL eerder gedaan voor de Omgevingswet?

Via het OFL hebben deelnemers in eerdere jaren bijgedragen aan de inhoudelijke ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. Jaarlijks deden zij dit via:

  • 2016: startbijeenkomsten over de implementatie van de Omgevingswet. Het doel was behoeften inventariseren.
  • 2015: pre-consultatie AMvB’s Omgevingswet inclusief leeswijzerbijeenkomst.
  • 2012 t/m 2013: OFL-overleggen over de inhoudelijke uitwerking van de Omgevingswet.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen