Geurhinder veehouderijen

Op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) de Commissie geurhinder veehouderijen ingesteld. De Commissie heeft zich verdiept in oplossingen voor de problemen met luchtwassers en geurhinder voor omwonenden in de nabijheid van veehouderijen (met name varkensstallen). 

Aanpak

De Commissie heeft gekozen voor een intensieve aanpak waarbij veel tijd is gestoken in het houden van gesprekken met belang­hebbenden. Ook heeft de Commissie veldbezoeken afgelegd in gebieden met veel varkenshouderijen. Tijdens alle gesprekken en bezoeken heeft de Commissie gemerkt dat geurhinder een veelbewogen onderwerp is met grote en tegengestelde zorgen en belangen.

Adviesrapport

De Commissie heeft in april een adviesrapport gepubliceerd waarin zij stelde dat geuroverlast veel impact op het dagelijks leven van mensen heeft. Het vertrouwen tussen de betrokkenen onderling en in de overheid en politiek is een gevoelig onderwerp. Daarom is het van belang om aan de hand van structurele maatregelen en politieke keuzes de balans te herstellen.

Structurele maatregelen

Structurele veranderingen zijn nodig om het geurhinderprobleem aan te pakken. De Commissie heeft de volgende concrete maatregelen voorgesteld:

 • Stel emissiegrenswaarden waar de veehouder zich permanent aan moet houden. Niet alleen op papier, ook in de praktijk.
 • Zorg voor meer inzicht in de effectiviteit van luchtwassers. Betrek daarbij ook de geurproductie in de stal.
 • Leg bij de aanpak van geurproblemen meer nadruk op specifieke omstandigheden in een gebied met meer mogelijkheden voor decentrale overheden om rekening te houden met cumulatie en in te grijpen in bestaande situaties.

De commissie

De Commissie geurhinder veehouderijen bestaat uit onafhankelijke deskundigen en is een onderdeel van het OFL. De leden van de Commissie zijn:

 • Pieter Jan Biesheuvel, voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)
 • Frank Groothuijse, Universiteit Utrecht (UU)
 • Ellis Jeurissen, Gemeentelijke Gezondheiddienst (GGD) Brabant-Zuidoost
 • Roland Melse, Wageningen University & Research (WUR)
 • Ric van Poll, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Bekijk de bijbehorende documenten:

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
0 bestanden geselecteerd: 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen