Transitiegroepen

Aan de vooravond van een nieuw kabinet ligt het huidige beleid onder een vergroot­glas. Nieuwe plannen zijn in aantocht. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) grijpt de kans om de transities die essentieel zijn voor onze fysieke leefomgeving te helpen versnellen.

Vijf belangrijke transities

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft de volgende transities voor de fysieke leefomgeving geformuleerd:

  • Circulaire economie;
  • Energietransitie;
  • Transformatie van vastgoed in de stad;
  • Verduurzaming landelijk gebied;
  • Versterking van stedelijke regio’s.

Transitiegroepen

In de periode januari tot en met april zijn diverse follow-upbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van groepsvorming, kijken naar het hele systeem van de vijf transities en de onvolhoudbaarheden daarin. Vijf transitiegroepen hebben vervolgens samengewerkt aan een boodschap voor het nieuwe kabinet.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen