Expeditie circulaire Economie

Circulaire economie is een thema dat volop leeft. De transitie naar een meer circulaire economie is nodig als wij en de generaties na ons welvarend en gezond willen leven. De opgave is daarom op een verantwoorde manier omgaan met het natuurlijk kapitaal dat ons grondstoffen, voedsel, schone lucht, water en energie levert.

Wat is circulaire economie?

Het gangbare lineaire model van onze economie, ’take-make-use-waste’, is sterk aan vervanging toe, omdat het in de komende decennia zal leiden tot een gebrek aan grondstoffen en een te hoge belasting van het milieu. Daarnaast is behoud en versterking van het natuurlijk (bodem-, water- en lucht) ecosysteem nodig voor een gezonde leefwereld. Een alternatief model dat een antwoord biedt op deze urgentie is de circulaire economie.

De circulaire economie is een economisch systeem met volledige herbruikbaarheid van producten, componenten en grondstoffen en behoud van natuurlijke hulpbronnen. Het is de basis voor een betere vraag-aanbodverhouding van grondstoffen in de toekomst. In de circulaire economie zijn ketens gesloten en wordt optimaal gebruikgemaakt van grondstoffen en reststromen, onder meer door het circulair ontwerpen van producten en processen, nieuwe businessmodellen en de omslag van bezit naar gebruik. Hernieuwbare (bio-)grondstoffen worden optimaal gebruikt door middel van cascadering.

> Lees meer over circulaire economie

Expeditie Circulaire Economie

Diverse deelnemers van het OFL gaven in 2016 aan met dit thema aan de slag te willen gaan. Daarom organiseerde het OFL eind 2016, in samenwerking met Stichting Het Groene Brein, een Expeditie Circulaire Economie van vier bijeenkomsten over vier thema's:

  • Nieuwe businessmodellen;
  • Gedragsbeïnvloeding;
  • Launching customer;
  • Urban Mining en up-recyclen.

Informatie voor leden van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden van het OFL.

> Bekijk relevante documenten

> Bekijk de agenda met relevante bijeenkomsten

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.