Meteorologie en seismologie

Het overleg meteorologie en seismologie (OFL-meteo) is een terugkerend overleg dat onder andere is gericht op de Regeling taken meteorologie en seismologie. Deelnemers aan het overleg zijn het KNMI, weerbureaus (marktpartijen), gebruikers van meteorologische informatie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Regeling taken meteorologie en seismologie

De afgelopen jaren is in het OFL-meteo veel gesproken over de Regeling taken meteorologie en seismologie. In de periode 2018-2019 is het OFL-meteo betrokken geweest bij de evaluatie van deze regeling. Een aantal deelnemers aan het overleg vormde de begeledingscommissie voor de evaluatie, die in mei 2019 is gepubliceerd.

Bekijk de Regeling taken meteorologie en seismologie
Bekijk de evaluatie van de Regeling taken meteorologie en seismologie

Rol OFL-meteo

De evaluatie van de Regeling taken meteorologie en seismologie is voor de voorzitter van het OFL-meteo aanleiding geweest om de rol van het OFL-meteo te heroverwegen. In een brief aan het ministerie van IenW schrijft de voorzitter de rol van het OFL-meteo terug te willen brengen tot de wettelijk vastgelegde beleidsmatige adviesrol.

Voor overleg over andere kwesties, zoals de afbakening van taken tussen markt en KNMI zijn dan nieuwe afspraken nodig tussen het KNMI, weerbedrijven, gebruikers van meteorologische informatie en het ministerie van IenW. Een nieuwe overlegvorm hiervoor ligt voor de hand, wat betreft de voorzitter. De voorzitter zal daarom het initiatief nemen tot een gesprek over de overgang naar een nieuwe overlegvorm.

Lees de brief van de voorzitter van het OFL-meteo aan het ministerie van IenW
Bekijk de Wet taken meteorologie en seismologie
Bekijk overige relevante documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen