Nationale Adviesgroep Cabinelucht

De Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) informeert sinds 2015 alle stakeholders over de voortgang van Europese onderzoeken naar de kwaliteit van cabinelucht van vliegtuigen. Ook adviseert de NAC de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de wenselijkheid van extra onderzoek. Onder voorzitterschap van Pieter Jan Biesheuvel heeft het OFL tot en met 2019 de adviesgroep begeleid. Sinds 2020 ondersteunt het RIVM de adviesgroep.

Stakeholders informeren

In de NAC zitten vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en onderzoeksinstituten. Vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn waarnemend lid. Een aantal keer per jaar komt de NAC bij elkaar.

Cabinelucht schadelijk? 

Al enkele jaren discussieert men internationaal over de kwaliteit van cabinelucht in vliegtuigen. Er zouden mogelijk giftige stoffen in de cabinelucht aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Vier Europese initiatieven onderzochten daarom verschillende aspecten van dit vraagstuk. De staatssecretaris van IenW heeft de Nationale Adviesgroep Cabinelucht ingesteld, omdat ze waarde hecht aan de volledigheid van informatie over de voortgang richting alle stakeholders. Ook wilde zij dat stakeholders de mogelijkheid hadden om nieuwe ontwikkelingen te agenderen.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen