Achtergrond Nationaal Water Programma

Het Nationaal Waterplan geeft het integrale kader voor het waterbeleid van de rijksoverheid voor een periode van 6 jaar. Het plan geeft daarnaast uitvoering aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de mariene strategie en de overstromingsrisico’s. In het Nationaal Waterplan legt het rijk onder meer de strategische doelen voor het waterbeheer vast.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren beschrijft de condities en maatregelen voor het operationeel beheer om deze strategische doelen te bereiken. Daarnaast geeft Rijkswaterstaat in dit plan aan hoe het invulling geeft aan het beheer en onderhoud en het combineren van de verschillende gebruiksfuncties van het water.

Deze twee plannen worden voor de periode van 2022-2027 in één programma samengebracht in het Nationaal Water Programma (NWP).

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen