Toekomstige generatie krijgt een stem in het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO)

14-12-2023
682 keer bekeken

Onafhankelijk OFL-voorzitter André van der Zande nam de Toekomststoel in ontvangst.

Tijdens de laatste formele bijeenkomst van het NiNO van donderdag 7 december nam onafhankelijk OFL-voorzitter André van der Zande de Toekomststoel in ontvangst. De Toekomststoel is een initiatief van Eco-Schools naar het idee van Jan Terlouw. Hij brengt de stem van de toekomstige generatie symbolisch aan meerdere bestuurlijke tafels.

Alle beleidskeuzes hebben invloed op de toekomst van de komende generaties, maar hun geluid wordt vaak onvoldoende gewaarborgd. Het idee dat dit anders moet is op initiatief van Jan Terlouw gevisualiseerd in de vorm van een stoel; de Toekomststoel. Op steeds meer bestuurlijke plekken is zo’n Toekomststoel te vinden.

Overhandigingsmoment van de toekomststoel aan NiNO-voorzitter André van der Zande

Toekomststoel namens 160 scholen aan tafel NiNO

Projectleider van Eco-Schools Wietske Stoelinga bood de Toekomststoel – die door leerlingen zelf is ontworpen en geschilderd – aan. Zij deed dit namens 160 scholen die meedoen aan het Eco-Schools programma. Dit programma biedt leerlingen perspectief op een samenleving waarin we met eerbied en harmonie leven met elkaar en de natuur.

De stoel staat symbool voor het aan tafel brengen van de stem van de toekomstige generatie bij beleids- en besluitvorming en herinnert ons aan de impact die keuzes in het hier en nu hebben op het later en elders. De boodschap die Wietske Stoelinga namens de jongeren meegaf was duidelijk: ‘’Wij willen niet achterblijven met alle rotzooi!’’

Natuurinclusiviteit voor komende generaties

In november stelde het NiNO de Agenda Natuurinclusief 2.0 vast. Hiermee zet het Collectief Natuurinclusief koers richting een natuurinclusieve samenleving in 2025 door de natuurinclusieve beweging in Nederland te vergroten, versnellen, verbinden en verbeteren.  Het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. Zo is Eco-Schools in de Agenda 2.0 opgenomen als icoonproject op het gebied van natuurinclusief burgerschap en omarmt zij de principes van Collectief Natuurinclusief.

Het NiNO hecht veel belang aan de toekomstige stem. Daarom wordt de stem van toekomstige generaties nu al vertegenwoordigd in het NiNO door jongerenvertegenwoordigers van de Jonge Klimaatbeweging en Studenten voor Morgen. Zij geven stem aan de jonge generatie van nu en allen die daarna komen. Deze belangrijke stem mag steeds duidelijker klinken. De Toekomststoel herinnert het NiNO eraan de vraag te stellen: “Is het beleid van vandaag eerlijk voor de generaties van morgen?”

Scholieren beschilderen de toekomststoel

Afbeeldingen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen