Informele bijeenkomst Natuurinclusief Nationaal Overleg is voedingsbron van inspiratie

02-06-2023
458 keer bekeken

Op 25 mei vond de eerste informele bijeenkomst plaats van het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO).

Die middag draait het om onverwachte ontmoetingen, nader kennismaken met elkaar, netwerken en elkaar inspireren. Leden van en betrokkenen bij het NiNO treffen elkaar bij het Kweekcafé in de Haarlemmer Kweektuin, een locatie waar natuurinclusiviteit een belangrijke rol speelt. De dynamiek van elkaar verder willen helpen in de transitie naar een natuurinclusieve samenleving komt tijdens deze bijeenkomst in het bijzonder naar voren.

In een kas gelegen in het ecologische stadspark, komen gesprekken al snel op gang en worden ideeën uitgewisseld. En hoewel het een informele bijeenkomst is, is er ook een programma. Na een introductie door OFL-voorzitter André van der Zande, start de bijeenkomst met enkele prikkelende stellingen.

OFL-voorzitter André van der Zande en OFL-secretaris Maaike de Beer tijdens de bijeenkomst

Pitches en constructieve gesprekken

Tijdens drie pitches, worden de aanwezigen op scherp gezet. Vanuit elke pitch komt een vraag of dilemma naar voren. Vanuit hier komt de verbinding, versnelling en verbreding al snel op gang. Zo wordt vanuit de pitch over de voortgang van domein Energie de noodzaak besproken van een gebiedsgerichte aanpak.

Alles komt bij alle sectoren terug op dezelfde vraag: Wat moet je doen? Wat heeft de natuur nodig? Daarvoor is een gebiedsgerichte aanpak nodig, waarbij meerdere partijen elk hun aandeel hebben in natuurinclusiviteit.

Tijdens de pitch over natuurinclusieve financiën, komt de vraag naar voren welke eisen een bank moet stellen op het gebied van natuurinclusiviteit. De pitch over de groennorm door Natuur en Milieu bespreekt de mogelijkheden en blokkades bij het vaststellen van een groennorm, zodat bij elke nieuwe ontwikkeling een aantal vierkante meter groen wordt gecreëerd.

De pitches leveren mooie gesprekken op, waarbij actief naar oplossingen wordt gezocht voor dilemma’s en blokkades in de transitie naar een natuurinclusieve samenleving. Het is duidelijk dat iedereen op deze dag bereid is mee te denken en op zoek gaat naar de oplossing.

Tijdens speeddates voeren deelnemers vervolgens verdiepende gesprekken en leren zij elkaar beter kennen. Zo praten zij onder andere over drijfveren en belangen en inspireren en leren zij van elkaar.

De deelnemers aan de bijeenkomst zitten in een kring en praten met elkaar.

Broedplek voor natuurinclusiviteit

De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondleiding door de kas van het Kweekcafé. Dit inspirerende centrum voor duurzaamheid en ecologie wordt door omwonenden gerund. In de voormalige stadskweektuin speelt natuurinclusiviteit een belangrijke rol in onder meer het café, de natuurspeeltuin en hubs voor duurzame ondernemers.

Lees meer over de bijeenkomst in het sfeerverslag

Dat tijdens deze informele bijeenkomst op deze plek mooie ideeën voor natuurinclusiviteit de ruimte hadden om te bloeien, is zeer toepasselijk te noemen. Een mooie opgang naar de NiNO-top op 21 juni, waar over een paar weken Agenda Natuurinclusief 2.0 naar een volgend niveau wordt getild onder toeziend oog van minister Van der Wal.

Lees meer over de Natuurinclusief Top

Afbeeldingen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen