Commissie geurhinder veehouderijen: structurele verbeteringen nodig

ProfielfotoRosalind Grisnigt 23-04-2019 2520 keer bekeken

Op verzoek van de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie geurhinder veehouderijen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om geurhinder voor omwonenden in de nabijheid van veehouderijen (met name varkensstallen) te verminderen.

Aanleiding voor het verzoek aan de Commissie was het onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) dat aantoonde dat zogenaamde combi-luchtwassers in de praktijk minder geurreductie realiseren dan aanvankelijk was aangenomen.

Lees het adviesrapport Geur bekennen

Bekijk hier de eerste reactie van de staatssecretaris van IenW en de minister van LNV op het rapport

Vertrouwen

De Commissie concludeert dat geuroverlast veel impact op het dagelijks leven van mensen heeft. Het vertrouwen tussen betrokkenen onderling en vertrouwen in de overheid en politiek is vaak ver te zoeken.

De Commissie vindt het gebrek aan vertrouwen niet verwonderlijk. Een deel van de veehouders kan legaal de geurnorm overschrijden Daarnaast ervaren de omwonenden dat er niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de optelsom van meerdere veehouderijen in een gebied. Tegelijkertijd zijn er ook veehouders die niet veel vertrouwen meer hebben in overheid en politiek. Ook dat is begrijpelijk. Aanvankelijk bevorderde de overheid het investeren in luchtwassers. Nu zijn er problemen met de effectiviteit van luchtwassers.

Structurele verbeteringen

Voor herstel van vertrouwen zijn volgens de Commissie structurele verbeteringen op nationaal niveau nodig in de manier waarop geurhinder wordt aangepakt. Nu zijn er onvoldoende mogelijkheden om op lokaal niveau oplossingen te vinden voor concrete geurhinderproblemen. Meer informatie over de aanbevelingen zijn te lezen op deze website.

Het is aan de politiek om op alle niveaus belangen af te wegen en keuzes te maken. Zodat het evenwicht tussen het prettig wonen in een landelijke omgeving en een rendabele bedrijfsvoering voor de veehouder hersteld wordt.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen