Proef online moreel beraad

17-06-2020 1248 keer bekeken

Begin

30-06-2020 om 09:00

Einde

30-06-2020 om 12:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Om te onderzoeken of een moreel beraad online mogelijk is, wordt een proef online moreel beraad gehouden over één van de oorspronkelijke 6 cases. Na deze proef wordt bekeken wat dit voor het vervolg van het project betekent.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen