Vervolgbijeenkomst

09-04-2020 2300 keer bekeken

Begin

08-12-2020 om 14:00

Einde

08-12-2020 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Digitaal via Webex

Deze bijeenkomst is bedoeld om te verdiepen in de ethische dilemma's uit het moreel beraad en eventueel een eerste stap te maken naar handelingsperspectieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Visch.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen