Moreel Beraad

09-04-2020 2726 keer bekeken

Begin

09-10-2020 om 00:00

Einde

10-10-2020 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Digitaal via Webex

Het doel van de maatschappelijke dialoog is met diverse deelnemers vanuit de samenleving gesprekken te voeren over ethiek en digitalisering rond de fysieke leefomgeving. Centraal staan 3 cases: slimme mobiliteit, drones, en slimme camera's en sensoren in de fysieke leefomgeving/smart city.

Wat is het doel van de maatschappelijke dialoog?

Het doel van de maatschappelijke dialoog is om met een diverse groep deelnemers vanuit de samenleving; het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, en de overheid gesprekken te voeren over ethiek en digitalisering rond de fysieke leefomgeving. Het idee is dat deze gesprekken helpen bijdragen aan een grotere bewustwording bij deelnemers en case-inbrengers over het belang van het borgen van publieke waarden. Het OFL verwacht met deze dialoog ook handvatten op te kunnen leveren over hoe je over deze technologieën ethisch kunt reflecteren en delibereren.

Centraal in de dialoog staan drie cases: slimme mobiliteit, drones, en slimme camera's en sensoren in de fysieke leefomgeving/smart city.

Hoe ziet het gehele proces van de maatschappelijke dialoog eruit?

Op 30 juni, 10 september, 14 september, 24 september, 29 september en 9 oktober vonden digitale moreel beraden plaats, waarbij in een kleine groepen een verdiepend gesprek over één van de cases is gevoerd.

Op 8 december van 14.00 tot 17.00 uur staat een digitale verdiepingsbijeenkomst gepland. Als daar meer informatie over bekend is, wordt dit toegevoegd op deze website.

Daarna volgt een bijeenkomst of digitale consultatie om het conceptrapport over de opbrengst van de dialoog te bespreken en af te ronden. Het secretariaat van het OFL maakt op basis van de moreel beraden en de verdiepingsbijeenkomst op 8 december een conceptrapport. Uw bijdrage is een schriftelijke of mondelinge reactie op dit rapport.

Tijdens de bijeenkomsten wordt u bijgestaan door wetenschappelijke experts op het gebied van ethiek en digitalisering. Zij helpen in het moreel beraad ethische issues te duiden en bij de verdiepingsbijeenkomst de issues een slag verder te brengen, mogelijk naar concrete handelingsperspectieven.

Chatham House Rules

Tijdens het moreel beraad passen we de Chatham House regels toe. Wanneer een vergadering, of een deel daarvan, wordt gehouden onder de Chatham House Rules zijn de deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken. Hierbij geldt dat noch de identiteit, noch de connectie van de spreker(s), noch die van een andere deelnemer mag worden onthuld. Deelnemers van het moreel beraad vullen na afloop van hun gesprek met hun groep een door het OFL ontworpen canvas in en besluiten zelf welke informatie zij op dit canvas delen en gebruikt mag worden in het OFL-rapport.

Welke meerwaarde heeft deelname voor mij?

Samen met andere deelnemers vanuit het bedrijfsleven, het maatschappelijke veld en de (Rijks)overheid voert u een goed gesprek over ethiek en digitalisering aan de hand van een concrete case in uw werkveld. Door aan dit gesprek mee te doen, krijgt u inzicht in ethische issues en kunt u daar zo nodig op anticiperen en reflecteren. Daarnaast kunt u aandachtspunten vanuit uw eigen organisatie, project of product onder de aandacht brengen. Tenslotte heeft u invloed op het OFL-eindproduct en kunt u de kennis die u opdoet tijdens de dialoog gebruiken in uw contacten en nieuwe inzichten benutten voor uw eigen werkveld.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de dialoog?

De opbrengst van de maatschappelijke dialoog wordt in 2021 door het OFL aangeboden aan Jan van den Bos vanuit de bestuursraad van IenW portefeuillehouder Informatievoorziening.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen