Beleidslijn grote rivieren

De beleidslijn was opgesteld om activiteiten in de uiterwaarden en het rivierbed van grote rivieren te kunnen beoordelen. De beleidslijn bevatte afwegingen voor de toelaatbaarheid van nieuwe en gewijzigde activiteiten en stelde rivierkundige randvoorwaarden vast. Daarmee gaf de beleidslijn kaders voor een vergunningsverlening.

Evaluatie beleidslijn grote rivieren 

Eind februari 2016 was de evaluatie van de beleidslijn grote rivieren afgerond. Deze had twee concrete doelstellingen:

  • De beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden.
  • Ontwikkelingen tegengaan die rivierverruiming door verbreding en verlaging onmogelijk maken.

De evaluatie had zowel het beleid als de beleidsuitwerkingen en -uitvoering in praktijk geanalyseerd.

Rol OFL bij de beleidslijn grote rivieren

Aan de hand van interviews en casussen had het OFL beelden, verklaringen, rollen en aanknopingspunten voor verbetering en aanpassing van de beleidslijn grote rivieren geïnventariseerd. Daarnaast had het OFL twee expertsessies geroganiseerd rondom relevante beleidsontwikkelingen en natuur. De beleidsontwikkelingen in de ruimtelijke ontwikkeling en waterveiligheid, omgevingssignalen over de werking van de beleidslijn en het feit dat de beleidslijn al bijna tien jaar in werking was, hadden de aanleiding voor de evaluatie gevormd.

Meer informatie

Bekijk de Beleidslijn grote rivieren op de website van de Helpdesk Water

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.