Structuurvisie ondergrond

Met de structuurvisie ondergrond wilde de overheid de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten in de ondergrond beter op elkaar afstemmen. De structuurvisie hielp de ruimte onder ons land duurzaam en efficiënt in te richten. Voor deze structuurvisie zijn de milieueffecten in een milieueffectrapport (planMER) onderzocht.

Doelen structuurvisie ondergrond

Het doel van de structuurvisie ondergrond was:

  • Een ruimtelijk afwegingskader opstellen, zodat een vergunningverlening voor bijvoorbeeld aardwarmtewinning en gasopslag beter onderbouwd zou plaatsvinden.
  • Meer duidelijkheid creëren voor initiatiefnemers en andere overheden bij toekomstige projecten in de ondergrond.

Werkdocument ontwerpstructuurvisie ondergrond

Het werkdocument ten behoeve van de ontwerpstructuurvisie ondergrond is in het OFL-overleg op 27 mei 2016 besproken. Tijdens overleg van dit werkdocument waren maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven aanwezig. De ontwerpstructuurvisie ondergrond lag van 22 november 2016 tot en met 2 januari 2017 ter inzage voor het brede publiek.

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL.

> Bekijk de documenten van het OFL-documenten van de structuurvisie ondergrond

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen