{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"243555"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Natuurinclusief Nationaal Overleg

Het OFL heeft op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een onafhankelijk overleg ingericht rondom het thema natuurinclusief: het Natuurinclusief Nationaal Overleg, oftewel het NiNO.

Natuurgebied in Nederland

Dit verzoek kwam nadat het OFL in 2022 het proces heeft begeleid waarin de Agenda Natuurinclusief 1.0 tot stand is gekomen. Momenteel wordt hard gewerkt aan Agenda Natuurinclusief 2.0.

Agenda Natuurinclusief

Onze natuur en biodiversiteit staan onder druk. Dit terwijl biodiversiteit en natuurlijk kapitaal essentieel zijn voor een gezonde economie en florerende maatschappij. In dat licht heeft de Ministerraad op 10 juni 2022 de Agenda Natuurinclusief 1.0 vastgesteld. Het is onze koers naar een natuurinclusieve samenleving.

Het OFL heeft het co-creatieve proces met een brede groep stakeholders op weg naar de Agenda ontworpen en begeleid. Via bovenstaande link kunt u lezen hoe de stappen in dat proces eruitzagen.

De Agenda Natuurinclusief 1.0 wordt nu in uitvoering gebracht. In 2023 werken de partijen toe naar de Agenda Natuurinclusief 2.0. Dit gebeurt onder andere op de domeinen water, gezondheid, landbouw, infrastructuur, bouw, energie, financiële sector, vrije tijdseconomie en onderwijs & bewustwording.

Meer informatie over de Agenda Natuurinclusief

Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO)

Het NiNO zorgt voor voortgang en versnelling van de uitvoering van Agenda Natuurinclusief 1.0 en voor het opstellen van de Agenda Natuurinclusief 2.0 en de bijbehorende investeringsagenda. Het NiNO draagt bij aan de transitie naar een natuurinclusieve samenleving. De vaste leden van het NiNO zijn domeinleiders van 9 domeinen (bouw, energie, infrastructuur, water, financiën, onderwijs & bewustwording, gezondheid, vrijetijdseconomie, landbouw), bestuurders, en is aangevuld met een aantal partijen uit de samenleving. Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande is tevens benoemd als onafhankelijk voorzitter van het OFL en zit het NiNO voor. Het OFL voert het secretariaat.

Voortgang Agenda 2.0

In 2023 vinden zowel formele- als informele NiNO-overleggen plaats. Tijdens formele overleggen bespreken de NiNO-leden de voortgang van Agenda Natuurinclusief 2.0. Deze overleggen staan in het teken van inspireren en knelpunten opsporen en wegnemen. Tijdens informele overleggen ontmoeten NiNO-leden elkaar in een informele en inspirerende setting. Daarbij staat het verder brengen van de Agenda 2.0 met inspireren, ontmoeten en kruisbestuiving centraal.

Bekijk het overlegschema 2023 van het NiNO (PDF, 112kB). Bekijk hier de toegankelijke versie van het overlegschema (PDF, 13kB).

Natuurinclusief Top 2023

Op 21 juni vond de eerste Natuurinclusief Top plaats. Een dag waarop meer dan 400 mensen met een groen hart samenkwamen om Nederland in beweging te krijgen richting een natuurinclusieve samenleving. Tijdens de top was ook het tweede formele NiNO, met daarin vertegenwoordigers uit de wetenschap, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en jongeren. De Minister voor Natuur en Stikstof schoof de tweede helft van het overleg aan.

Lees meer over de Natuurinclusief Top in het nieuwsbericht

NiNO-voorzitter André van der Zande en minister van der Wal op de NiNO Top 2023.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.