Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, 2008) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om hun zeeën schoner en gezonder te maken. Deel 1 van de Mariene Strategie beschrijft de initiële beoordeling, de huidige milieutoestand en de milieudoelen voor het Nederlandse deel van de Noordzee. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het OFL gevraagd om een maatschappelijke consultatie te begeleiden over de actualisatie van deel 1 van de Mariene Strategie.

Wat gebeurde er tijdens de OFL-consultatie?

De OFL-consultatie voor de actualisatie van de Mariene Strategie deel 1 voor het Nederlandse deel van de Noordzee heeft plaatsgevonden tussen 28 februari en 19 april 2024Het OFL organiseerde voor belanghebbenden een schriftelijke ronde en een bijeenkomst. Voor meer informatie neemt u contact op met de OFL-secretaris.

Deel 1 beschrijft de initiële beoordeling, de huidige milieutoestand en de milieudoelen voor het Nederlandse deel van de Noordzee. Meer informatie over de Mariene Strategie (deel 2 en 3) vindt u bij achtergrondinformatie.

Wat gebeurt er met de resultaten?

OFL-voorzitters Johan van de Gronden en Sybilla Dekker hebben het resultaat van de consultatie in de vorm van een OFL-advies aangeboden aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof.

> Lees het OFL-advies (PDF, 144kB)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen