{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"238324"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Consultatie mobiliteitsvisie 2050

Het OFL begeleidt op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een consultatie over de mobiliteitsvisie 2050. De consultatie heeft als doel om samen met maatschappelijke organisaties te reflecteren op de aanpak om te komen tot een visie op mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland. Daarnaast wordt input gevraagd over de manier waarop maatschappelijke organisaties verder betrokken kunnen zijn bij het vormgeven van de mobiliteitsvisie.

Een fietsende man

Aanleiding

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is in samenwerking met andere ministeries begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van een integrale mobiliteitsvisie. In het recent uitgebrachte beleidsprogramma van IenW is deze Mobiliteitsvisie 2050 aangekondigd. Daarbij is aangegeven dat als eerste stap een contourennota zal verschijnen in september 2022. Om vanaf de start maatschappelijke organisaties te betrekken bij de aanpak, organiseert het OFL een consultatie die zich richt zich op de conceptversie van deze contourennota.

Toelichting consultatie

De consultatie vindt plaats tijdens een online bijeenkomst op 5 juli 2022 onder leiding van OFL-voorzitter Jeroen de Haas. Genodigden voor deze bijeenkomst zijn geselecteerde benoemde OFL-leden die mogelijk een belang hebben bij de totstandkoming van de Mobiliteitsvisie 2050. Ook vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn aanwezig bij de bijeenkomst.

De bijeenkomst is bedoeld om met OFL-leden in gesprek te gaan over:

  • de beoogde aanpak om te komen tot de Mobiliteitsvisie 2050 (zoals omschreven in de concept-contourennota);
  • verdere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij het ontwerp van de Mobiliteitsvisie 2050.

De consultatie biedt maatschappelijke organisaties de gelegenheid om vroegtijdig punten van belang onder de aandacht van IenW te brengen.

Toelichting Mobiliteitsvisie 2050

De mobiliteitsvisie beoogt het formuleren van doelen en instrumenten voor de ontwikkeling van mobiliteit en bereikbaarheid naar 2050. De visie richt zich zowel op personen- als goederenvervoer en beslaat het gehele spectrum van vervoersmodaliteiten en beleidsinstrumenten. We verkennen daarbij de bijdrage van bereikbaarheid aan het verhogen van de welvaart, onder andere het verdienvermogen van Nederland en een veilige en gezonde leefomgeving.

In de contourennota worden de scope hoofduitgangspunten, het proces en de inhoudelijke aanpak geschetst om te komen tot de Mobiliteitsvisie 2050.

Uitkomst

OFL-voorzitter Jeroen de Haas stelt naar aanleiding van de consultatie een rapport met adviezen en inzichten op voor de minister van IenW, over de aanpak en de betrokkenheid van maatschappelijke partijen zoals beschreven in de concept-contourennota. IenW zal deze inzichten betrekken in de definitieve versie van de contourennota die het ministerie in september naar de Tweede Kamer stuurt.

Besloten bijeenkomst

De consultatie vindt plaats tijdens een besloten online bijeenkomst. Bent u hiervoor uitgenodigd? Dan kunt u zich via onderstaande button aanmelden.

Meld u hier aan voor de bijeenkomst

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.