{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"238324"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Mobiliteitsvisie 2050

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met het opstellen van een integrale mobiliteitsvisie. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) begeleidt de samenwerking met maatschappelijke partijen tijdens dit proces.

Een fietsende man

Mobiliteitsvisie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt in samenwerking met andere ministeries een integrale mobiliteitsvisie op. In het recent uitgebrachte beleidsprogramma van IenW is deze Mobiliteitsvisie 2050 aangekondigd.  IenW gaf aan vanaf de start maatschappelijke partijen te willen betrekken bij de ontwikkeling van deze visie. Het proces om te komen tot de Mobiliteitsvisie 2050 bestaat uit verschillende stappen waar het OFL bij betrokken is. De meeste recente stap in dit proces is de consultatie van de concept-Hoofdlijnennotitie op 31 januari. In het OFL-rapport ‘Samen naar een verbindende mobiliteitsvisie’ staan de reflecties van deelnemers en aanbevelingen voor het vervolg.

Hieronder leest u meer over het proces om tot de Mobiliteitsvisie te komen.

Stap 1: consultatie contourennota

De consultatie heeft op 5 juli 2022 plaatsgevonden met een selectie van benoemde leden van het OFL onder leiding van OFL-voorzitter Jeroen de Haas. Tijdens de consultatie stond de ambtelijke conceptversie van de contourennota van de Mobiliteitsvisie 2050 centraal. Deze contourennota vormt het publieke startschot van het visietraject en beschrijft op hoofdlijnen de scope, uitgangspunten, het proces en de inhoudelijke aanpak om te komen tot de visie. Onderwerp van gesprek was:

  • ieders perspectief op de contourennota, in het bijzonder de inhoudelijke aanpak en het voorgestelde vervolgproces;
  • ideeën en wensen voor verdere betrokkenheid bij de uitvoering van het visietraject.

Een van de aanbevelingen uit het rapport is het verbreden van het maatschappelijk veld dat betrokken wordt. Niet alleen organisaties uit de logistiek en transport, maar ook bijvoorbeeld werkgeversorganisaties, vakbonden of partijen die zich bezighouden met gezondheid en inclusie. Dat gebeurt bij stap 2.

De reflecties van de deelnemers heeft OFL-voorzitter Jeroen de Haas samen met het OFL-secretariaat verwerkt in een rapport. De voorzitter heeft dit rapport samen met een begeleidende brief aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie van IenW heeft de inzichten en adviezen betrokken in de definitieve versie van de contourennota die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Lees verder in het OFL-rapport Consultatie Contourennota Mobiliteitsvisie 2050

Lees de begeleidende brief Jeroen de Haas

Lees de reactie ministerie IenW op OFL-rapport Contourennota Mobiliteitsvisie

Lees de definitieve versie van de contourennota

Stap 2: Benen-op-tafelsessie

Op dit moment werkt IenW aan een tussenstap in aanloop naar de mobiliteitsvisie, de zogenaamde Hoofdlijnennotitie. Op 17 november organiseerde het OFL een zogenoemde benen-op-tafelsessie over de Hoofdlijnennotitie. De sessie was  informeel van aard en had mede tot doel een bredere groep belanghebbenden te laten reageren op onderdelen van de Hoofdlijnennotitie én op onderlinge samenwerking.

Hieronder staat in beeld de uitkomst van de bijeenkomst. De tekening laat zien dat laat zien dat er onder deelnemers een gemeenschappelijk toekomstbeeld is van een schoon, veilig en gezond mobiliteitssysteem binnen de grenzen van het klimaat, waarbij er sprake is van verbinding tussen mobiliteitspartijen en waarbij de overheid een actieve rol speelt.

Visuele samenvatting van de benen-op-tafelsessie

Klik hier voor een grotere versie van de visuele samenvatting.

Stap 3: Consultatie concept-hooflijnennotitie

Op 31 januari vond als 3e stap in dit  OFL-proces een formele maatschappelijke consultatie onder leiding van OFL-voorzitter Jeroen de Haas.  Er was een brede groep van belangen en organisaties vertegenwoordigd. Het doel van de consulatie was het ophalen van reflecties op de concept-Hoofdlijnennotitie. Deze reflecties staan in het OFL-rapport ‘Samen naar een verbindende mobiliteitsvisie’, waarin eveneens aanbevelingen voor het vervolgproces opgenomen zijn. Jeroen de Haas biedt het rapport in een persoonlijk gesprek aan aan  de minister van IenW.

Lees verder in het OFL-rapport ‘Samen naar een verbindende mobiliteitsvisie’.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.