Leefomgeving en Industrie Dialoog

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het OFL gevraagd een verkenning te doen naar de inrichting van een landelijk overleg met de werktitel ‘Leefomgeving en Industrie Dialoog’.

Persoon met twee honden loopt door woonwijk met industrie in de achtergrond

Aanleiding voor de wens om dit landelijke overleg te starten is het onderzoek ‘Industrie en Omwonenden’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De staatssecretaris van IenW heeft de kabinetsreactie op dit onderzoek verder uitgewerkt in een actieagenda ‘Industrie en Omwonenden’. Een van de thema’s van de actieagenda is het bevorderen van de dialoog tussen omwonenden, bedrijven en overheden.

Ga voor meer informatie naar de Actieagenda Industrie en Omwonenden

Een goede buur

Nederland is een dichtbevolkt land, waarin we willen wonen, werken en ontspannen in een veilige en gezonde leefomgeving. Dat kan alleen wanneer bedrijven, burgers en overheden rekening houden met elkaar. Elk bedrijf zou zich rekenschap moeten geven van zijn impact op de buren en hier voldoende aandacht aan moeten besteden. Om partijen dichter naar te brengen wordt een landelijk overleg onder het OFL opgestart. Het doel van het overleg is om zorgpunten sneller op tafel te krijgen en kennis structureel met elkaar te delen. Het OFL doet nu een nadere verkenning over hoe het overleg ingericht kan worden, een definitief voorstel daarvoor volgt.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen