Binnenvaarttafel

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) organiseert het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) de Binnenvaarttafel. Aan de Binnenvaarttafel werkt een vertegenwoordiging van de binnenvaartsector en de overheid samen om de uitdagingen voor een toekomstbestendige binnenvaartsector in samenhang op te pakken. De Actieagenda toekomst binnenvaart vormt de basis hiervan.

Kelle Schouten,  Volkeraksluizen

Wat is de actieagenda?

De Actieagenda heeft de rijksoverheid in overleg met de sector gemaakt en is een uitwerking in concrete acties van de Binnenvaartvisie, die minister Harbers in november 2022 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

> Ga naar de Actieagenda toekomst binnenvaart november 2023

Wie zijn deelnemers aan de Binnenvaarttafel?

Aan de Binnenvaarttafel neemt een representatieve vertegenwoordiging van de binnenvaartsector deel. Het gaat daarbij om vertegenwoordigers van brancheorganisaties voor respectievelijk de binnenvaart, het verladend bedrijfsleven, inland terminals en zee- en binnenhavens. Daarnaast nemen ook regionale overheden, de rijksoverheid en andere relevante partijen zoals financiële- en kennisinstellingen deel.

> Bekijk het volledige overzicht met deelnemers aan de Binnenvaarttafel

Wat is het doel van de Binnenvaarttafel?

Het doel van de Binnenvaarttafel is om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor het uitvoeren van de actieagenda en de samenwerking te versterken. Dit moet leiden tot concrete afspraken over de vier grote thema’s die in de binnenvaartvisie en deze actieagenda aan de orde komen: de energietransitie, toekomstbestendige vaarwegen, ketenoptimalisatie en digitalisering.

Wat zijn de uitdagingen voor de binnenvaart?

De binnenvaart is een belangrijke vorm van goederenvervoer. In Nederland is de binnenvaart op dit moment verantwoordelijk voor circa 35% van het totale goederenvervoer. De ambitie is om dit aandeel nog verder te vergroten. Een groei van een duurzame binnenvaart kan namelijk bijdragen aan de klimaatopgave en het verminderen van de congestie op de weg en het spoor.

Om een volwaardige rol te kunnen blijven spelen in het mobiliteitssysteem van de toekomst, is het belangrijk dat de sector toekomstbestendig wordt. Ook moet ingespeeld worden op de (veranderende) wensen van de klanten van de binnenvaart, zoals optimaal digitaal inzicht in goederenstromen en naadloze overslag naar weg- en spoorvervoer.

Welke werkwijze hanteert de Binnenvaarttafel?

OFL-voorzitter Jeroen de Haas zit de Binnenvaarttafel voor. Het OFL verzorgt het secretariaat. De Binnenvaarttafel komt vier keer per jaar bij elkaar om met elkaar de uitvoering van de Actieagenda toekomst binnenvaart te bespreken.

Meer nieuws over de Binnenvaarttafel

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"260188"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen