Deelnemers | Binnenvaarttafel

De volgende partijen zijn de benoemde leden van de Binnenvaarttafel:

 • Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)
 • Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB)
 • Algemeene Schippers Vereeniging (ASV)
 • Evofenedex
 • Vereniging van Waterbouwers
 • Netherlands Maritime Technology
 • Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ)
 • Waterrecreatie Nederland
 • Vereniging van Nederlandse Inland Terminal Operators (VITO)
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Ministerie van EZK
 • Ministerie van IenW
 • Rijkswaterstaat
 • Innovatieve marktpartijen (een vertegenwoordiger)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen