Werkconferentie 2015 'OIM ledendag'

Op 22 oktober 2015 vond een eerste ledendag plaats voor leden van het OIM, in Tivoli in Utrecht.
Het doel van deze dag was om met de leden van gedachten te wisselen over het functioneren van het OIM.

Met de aanwezige leden is onder andere besproken of het mogelijk is om het initiatief voor een bijeenkomst meer bij de maatschappelijke partijen neer te leggen. Nu neemt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) vaak zelf het initiatief voor het organiseren van een overleg. Na afloop daarvan wordt een rapport of verslag naar de bewindspersonen en ambtelijke top gestuurd.

Daarnaast stond de begroting van IenM voor 2016 op de agenda van de jaarlijkse ledendag. Ook is met de leden besproken welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En natuurlijk konden de aanwezigen elkaar ontmoeten en spreken.

0 bestanden geselecteerd: 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen