Ministeries in het OFL

Een van de partijen in een OFL-overleg is altijd (een vertegenwoordiger van) de minister of staatssecretaris die verantwoordelijk is voor het onderwerp dat wordt besproken.

De afgelopen jaren waren dat de bewindspersonen van:

  • Infrastructuur en Waterstaat (IenW);
  • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK);
  • Economische Zaken en Klimaat (EZK);
  • Klimaat en Energie;
  • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);
  • Natuur en Stikstof;
  • Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

In de praktijk vertegenwoordigen beleidsmakers van een of meer ministeries de bewindspersonen in OFL-overleggen.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen