OFL-leden

De leden van het OFL worden op basis van de Wet overleg fysieke leefomgeving door de minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemd. Het zijn organisaties van buiten de overheid, vaak gaat het om belangen- en brancheorganisaties. De wettelijk benoemde leden vormen de structurele basis van het OFL. Ze zijn langdurig betrokken bij het OFL en kunnen onderwerpen agenderen.

Voor wettelijke benoemde leden geldt dat zij:

  • staan voor een of meer belangen op het terrein van de fysieke leefomgeving;
  • opkomen voor een collectief belang
  • geen bestuursorgaan van de overheid zijn (maar bijvoorbeeld wel een brancheorganisatie, vereniging of belangenorganisatie)
  • bereid zijn hun eigen perspectief te delen en openstaan voor dat van anderen.

De structurele betrokkenheid van de OFL-leden geeft hen de mogelijkheid om verbanden te leggen tussen verschillende onderdelen van het beleid en dit over de tijd heen te doen. Zij hebben ook de ruimte om gevraagd en ongevraagd in het OFL te laten horen wat hun perspectief is. Dat kan gaan over specifieke onderdelen van het rijksbeleid of over de manier waarop die onderdelen samen impact hebben op de leefomgeving. Hun structurele betrokkenheid geeft de leden bovendien de gelegenheid elkaars perspectief te (leren) kennen.

De verschillende perspectieven van de gezamenlijke OFL-leden laten bewindslieden en beleidsmakers zien welke overwegingen van belang zijn bij het ontwikkelen van beleid voor de fysieke leefomgeving en het nemen van zorgvuldige beslissingen. Bovendien biedt het OFL hen een plek waar zij constructieve tegenspraak krijgen op momenten dat zij daar nog iets mee kunnen doen, voordat beleid is vastgesteld.

Organisaties

Hieronder vindt u een lijst met de organisaties die lid zijn van het OFL.

BOVAG

Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS)

Cascade

ElementNL

Evofenedex

FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek

Fietsersbond

HISWA-Recron

KLM Royal Dutch Airlines

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)

Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC)

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland)

Milieudefensie

Natuurmonumenten

Nederlandse Vissersbond

Reizigersvereniging Rover

Sportvisserij Nederland

Stichting De Noordzee

Stichting Natuur & Milieu

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Verbond van Verzekeraars

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN)

Vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN)

Vereniging van Waterbouwers

Vereniging voor Energie, Milieu en water (VEMW)

Vereniging voor Industriële Bouwstoffen (VIB)

Vereniging VNO-NCW MKB-Nederland

Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN-NL)

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.