Werkwijze

Werkwijzer

Deze werkwijzer is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het OFL. Het geeft op hoofdlijnen inzicht in de visie, positie, organisatie, werkzaamheden en financiering van het orgaan en de visie van waaruit voorzitters en secretariaat het OFL vormgeven. Het document zal blijven veranderen naarmate de werkwijzen van het OFL veranderen. Het zal daarom ook periodiek door het secretariaat tegen het licht worden gehouden en waar nodig aangepast worden.

Klik hier om de werkwijzer 2024 te openen (PDF, 626kB)

Veelvormig overleg

Het Kennisknooppunt Participatie en het OFL hebben gezamenlijk een handboek geschreven over de verschillende werkvormen en methoden die in het OFL toegepast worden.

Klik hier om het OFL-werkvormenboek 'Veelvormig overleg' te openen (PDF, 2MB)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen