OFL-conferentie 2021 'Moedige praktijken' (Online)

Het OFL organiseerde op 7 december voor de deelnemers en het netwerk van het OFL een online bijeenkomst ‘Leren van Moedige praktijken: Empowerment in de samenleving’.

Er kwamen vragen aan de orde als: Wat kunnen we leren van ‘moedige praktijken’ en wat helpt ons op de weg naar oplossingen voor complexe vraagstukken in de fysieke leefomgeving? Het OFL heeft in het begeleiden van samenwerkingsprocessen veel interessante initiatieven en lessen voorbij zien komen en wilde deze graag met haar netwerk delen.

Op deze pagina vind je meer informatie over de deelsessies die plaatsvonden, achtergrondinformatie en voorbeelden van moedige praktijken.

Beschrijving deelsessies

Ronde tafel – empowerment in aardgasvrije wijken

Experts in gesprek over de bevindingen van het OFL uit het actie-onderzoek naar moedige praktijken bij participatie in aardgasvrije wijken. Centraal stond: empowerment als alternatief voor draagvlak, het belang van leren bij het samen verduurzamen van wijken, en: ruimte voor een ‘derde route’ waar het maatschappelijk initiatief volop mee kan doen en ‘opgroeirecht’ heeft.

OFL-voorzitter Marleen Stikker ging in gesprek met een aantal experts rond aardgasvrije wijken. Deze gasten staan midden in de ontwikkelingen om bewoners goed te betrekken, vanuit verschillende perspectieven. Samen bespraken zij: wat maken de adviezen van het OFL los en wat betekent dit voor de eigen moedige praktijk van de tafelgasten? Wat zijn de hobbels en wat zijn wegen vooruit?

De sprekers waren:

 • Jos van Dalen (programmamanager PAW)
 • Maarten van Poelgeest (voorzitter Uitvoeringstafel Gebouwde Omgeving Klimaatakkoord)
 • Gerwin Verschuur (Participatiecoalitie)
 • Pauline Westendorp (02025)
 • Pallas Agterberg (RLI/Alliander)
 • Joost Leemans, opgavemanager duurzame stad, gemeente Dordrecht
 • Moderator: Ineke den Heijer, manager OFL

Empowermentscan – geef je organisatie grip & geef ‘power’ aan bewoners

Wat willen en kunnen bewoners zelf in de transitie naar aardgasvrij? De Empowermentscan opent het gesprek over dit ‘empowerment’ van bewoners, en is gericht op gemeenten en maatschappelijk initiatiefnemers die bezig zijn met het betrekken van en samenwerken met bewoners en belanghebbenden in het aardgasvrij maken van wijken. Tijdens deze sessie gingen deelnemers aan de slag met de empowermentscan en ontdekten zij wat de scan voor de gemeente Haarlemmermeer heeft opgeleverd. Het doorlopen van de zes powerstappen van de empowermentscan toont aan of er al voldoende wordt gedaan om bewoners en belanghebbenden te bereiken. Ook geeft de scan inzicht in wat diegenen die essentieel zijn in de participatie zelf kunnen en willen bijdragen. Met die inzichten kunnen aanjagers zich richten op de meest passende vormen van participatie in wijken die van het aardgas af gaan.

Carrousel – leren van moedige praktijken in aardgasvrije wijken

De praktijk van aardgasvrije wijken wordt gevormd door pioniers met moed. Tijdens deze sessie ontdekten de deelnemers diverse verhalen en ervaringen van bewoners, initiatiefnemers, ambtenaren, stadsmakers, social designers en andere betrokkenen bij participatievraagstukken en aardgasvrije wijken. Wat hebben we geleerd over participatie in verschillende steden, wijken en dorpen van Nederland op weg naar aardgasvrij? Wat zijn moedige praktijken, en hoe zie jij dat? De moedige praktijken die hebben gepitcht zijn:

 1. Ambtenaar als MogelijkMaker door Willen van de Ven, gemeente Heusden
 2. Participatieve Waarden Evaluatie door Shannon Spruit, Populytics
 3. Cultuurparticipatie door Yosser Dekker, Ruimtekoers en Betty Jacobi, gemeente ambtenaar Arnhem
 4. Expeditie warmte door Anne-Marie Zwanink, gemeente Utrecht
 5. Buurt Energie Systeem door Josha van der Beek, Alliander

Overbruggen kloof tussen systeem- en leefwereld – lessen uit ‘Voor de oogst van morgen’

Hoe geef je de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem een zet? Femke van Bree (OFL) en Dieter Vandenbroeck (Commonland) werden hierover geinterviewd. Zij zijn initiatiefnemers van het innovatielab ‘Voor de oogst van morgen’, waarin zij Theory U toegepast hebben in de transitie om tot een duurzaam landbouw- en voedselsysteem in Nederland te komen. Wat dragen zij bij aan de samenwerking tussen praktijken in het land en de beleidsmakers bij de Rijksoverheid? En welke spanningen komen zij hierbij tegen? Waardevolle lessen voor veranderaars en anderen die werken op het snijvlak van systeem- en leefwereld en die geloven dat voor verandering zowel individueel als collectief leiderschap cruciaal is.

Bekijk de presentatie (PDF, 4,65 MB)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen