OFL gevraagd om Platform Spoorgoederenvervoer vorm te geven

07-06-2023
426 keer bekeken

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het OFL gevraagd het nog op te richten Platform Spoorgoederenvervoer vorm te geven.

Na de zomer start het nieuwe - nog op te richten - Platform Spoorgoederenvervoer. Dit onafhankelijke platform zal worden opgericht op verzoek van staatssecretaris Heijnen (IenW). Het doel van dit platform is om verschillende partijen bij elkaar te brengen om de verschillende kansen en dilemma‚Äôs rond spoorgoederenvervoer te bespreken. Het OFL is gevraagd het platform vorm te geven.

Trein met containers vervoert goederen over het spoor

Deelnemers van het platform zullen afkomstig zijn uit:

  • sector spoorgoederenvervoer
  • bewonersorganisaties
  • decentrale overheden
  • ministeries van IenW, BZK en EZK

De komende zomer het OFL-secretariaat voorbereidende gesprekken voeren met betrokkenen. Uiteindelijk zullen OFL-voorzitter Johan Remkes en het OFL-secretariaat samen met de deelnemers van het Platform Spoorgoederenvervoer het platform vormgeven. Na de zomer zal duidelijk worden wie de deelnemers van het platform worden.

Meer informatie over dit platform vindt u op de projectpagina op onze website via de knop hieronder.

Meer informatie

Afbeeldingen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen