Noordzeeoverleg zet zich met steun Tweede Kamer in voor uitvoering Noordzeeakkoord

04-02-2021
1302 keer bekeken

Onder voorzitterschap van Sybilla Dekker zet het Noordzeeoverleg zich in voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord.

Met brede steun van de Tweede Kamer gaan de partijen van het Noordzeeoverleg gezamenlijk verder met de uitvoering van afspraken van het Noordzeeakkoord.  Sybilla Dekker is als onafhankelijk voorzitter aangesteld om het Noordzeeoverleg te begeleiden.

Ontwikkeling naar een gezonde Nederlandse Noordzee

In het Noordzeeakkoord hebben de energiesector (gas, olie en wind), de natuur- en milieuorganisaties, de zeehavens en een deel van de visserijsector gezamenlijk afspraken gemaakt om de opgaven voor de energietransitie uit het Klimaatakkoord voor natuurherstel en voor een gezonde toekomst voor visserij verder te brengen. Het Noordzeeakkoord draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde Nederlandse Noordzee.

Balans in belangen

Het Noordzeeakkoord is een compromis, want ook op de Noordzee is de ruimte schaars. In een intensief en langdurig proces heeft ieder van de partijen in het Noordzeeoverleg wat gegeven en wat genomen en is het gelukt om met elkaar de balans in belangen te vinden.

Sybilla Dekker over de unieke samenwerking: “Juist omdat wij in het Noordzeeoverleg naar elkaar luisteren en begrip hebben voor elkaars belangen, kunnen wij gemeenschappelijke oplossingen vinden en kansen verzilveren.”


Steun visserijsector

Begin februari 2020 hebben alle partijen in het Noordzeeoverleg overeenstemming bereikt over een Onderhandelaarsakkoord. In juni 2020 is het Akkoord voor de Noordzee vastgesteld. Ook zeven van de negen betrokken bestuurlijke organisaties in de visserijsector hebben ingestemd met het Noordzeeakkoord. Daarmee staat een meerderheid van de visserijbestuurders achter het Akkoord, maar vertegenwoordigt deze net geen meerderheid van de leden in de achterban. Gezien de verdeeldheid in de achterban kunnen deze zeven organisaties niet namens de gehele visserijsector ondertekenen.

Sybilla Dekker: “Wij zijn overtuigd dat in dit Akkoord samen meer is bereikt dan daarbuiten in de onderhandeling met afzonderlijke sectoren mogelijk was geweest. De deur staat open voor de visserijsector om met één geluid constructief aan tafel te komen."


Meer informatie over het Noordzeeoverleg. 

 

 

Afbeeldingen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen