Noordzeeoverleg start maatschappelijke consultatie

08-04-2019
78 keer bekeken

In de eerste helft van 2019 wil het Noordzeeoverleg samen met de betrokken ministeries en stakeholders onderzoeken waar op de Noordzee de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan en waar keuzes gemaakt moeten worden. Een maatschappelijke consultatie maakt hier deel van uit.


Het Noordzeeoverleg wil komen tot gedragen keuzes en afspraken voor nieuwe wet- en regelgeving. Hierbij houdt het NZO rekening met de belangen van andere gebruikers zoals zeevaart en zandwinning.

Digitale consultatie

Vanaf begin april tot en met 23 april konden alle maatschappelijke betrokkenen via een digitale vragenlijst hun concrete idee├źn en oplossingen voor het toekomstige ruimtegebruik van de Noordzee inbrengen. Hierbij was de inbreng bij voorkeur gericht op hoe de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan en elkaar kunnen versterken. Meer informatie over deze vraagstukken is op deze website te lezen.

Iedereen die een oplossing of een concreet idee had, waswelkom dit via de digitale vragenlijst in te brengen. Dit kon individueel zijn of namens een groep/organisatie/bedrijf.

Verdiepende bijeenkomst op 8 mei

Op 8 mei aanstaande volgt op de digitale consultatie een bijeenkomst om de oplossingen verder te onderzoeken. Iedereen die een oplossing of idee heeft aangedragen, is van harte uitgenodigd. De leden van het NZO zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan. Het NZO nodigt een selectie van inzendingen uit om een presentatie te geven op de bijeenkomst op 8 mei.

Ga naar de pagina over de maatschappelijke consultatie.

 

 

 

Afbeeldingen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen