Nieuw Nationaal Klimaat Platform wil uitvoering klimaatbeleid versnellen

03-11-2022
851 keer bekeken

Kees Vendrik is op verzoek van het kabinet gestart als voorzitter van het nieuwe Nationaal Klimaat Platform.

Kees Vendrik is op verzoek van het kabinet gestart als voorzitter van het nieuwe Nationaal Klimaat Platform. Van burgers en ondernemers wil hij horen wat zij nodig hebben voor versnelling van de klimaattransitie. 'Het wemelt van de activiteit, alleen legt het nog onvoldoende gewicht in de schaal', aldus Vendrik. Daarin wil hij verandering brengen.

Vendrik krijgt bij zijn opdracht ondersteuning van het secretariaat van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), dat hem helpt bij de opzet en begeleiding van de gesprekken op het platform. Het OFL heeft een onafhankelijke positie en beschikt over jarenlange ervaring in het begeleiden van het gesprek tussen overheid en samenleving. Deze kennis kan Vendrik goed gebruiken bij zijn missie. Wij spreken hem in de week waarop hij midden in de voorbereidingen zit voor de lancering van het platform en zijn benoeming als voorzitter op 3 november 2022.

Verantwoordelijkheid nemen

'Als we gevaarlijke klimaatverandering niet weten te keren, dan staat onze kinderen en kleinkinderen nog wat te wachten. Ik vind dat we daarvoor verantwoordelijkheid moeten nemen, door dat niet te laten gebeuren', vat Vendrik zijn motivatie samen, om daar direct aan toe te voegen: 'Volgens mij staan we nu op een kantelpunt in de klimaattransitie. Na jaren van uitstel en het maken van veel plannen, hebben we nu echt veel behoefte aan uitvoering en actie.'

Resultaten laten zien

'Tastbare resultaten, daar wil ik met dit platform een bijdrage aan leveren, door de stem van mensen in het land, de burgers, ondernemers en mensen die werken bij maatschappelijke instellingen, hoorbaar te maken', vertelt Vendrik. 'Wat hebben zij nodig om in hun buurt, wijk, onderneming, de plek waar ze werken, de transitie te versnellen en te zorgen dat we de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk naar beneden krijgen?'

Versnellen met het goede gesprek

'Het tempo van de transitie moet overduidelijk omhoog', aldus Vendrik. 'We liggen - ook in Nederland - niet op koers om de klimaatdoelen te halen.' Dan helpt het om in Den Haag te vertellen wat mensen in het land nodig hebben, is zijn overtuiging. 'Over alles wat in de uitvoering van de klimaattransitie aan de orde is, willen wij met het Nationaal Klimaatplatform het goede gesprek organiseren. Daarvoor gaan we het land in.'

Burgers en ondernemers spreken

Vendrik verwacht dat het rechtstreeks opzoeken van burgers en individuele ondernemers grote meerwaarde heeft. Hij wil niet alleen hun stem laten horen, maar ze ook aanmoedigen deel te nemen aan de klimaattransitie. Daarnaast wil Vendrik van professionals in de uitvoering horen wat zij elke dag meemaken, in de metaalindustrie, de duurzame landbouw, in welke sector dan ook. 'Gaat het goed genoeg? Wat moet er beter? Wat zijn de kansen en knelpunten? Dat is de dialoog die ik met het platform ga opzoeken', zegt hij.

Stevige maatregelen nodig

'Actie, actie, actie, zoals de minister-president vorig jaar zei in Glasgow, daar gaat nu de klimaattransitie over', aldus Vendrik. Hij heeft er vertrouwen in dat het kabinet stevig en goed klimaatbeleid voert en de politieke moed toont om de stevige maatregelen te nemen die nodig zijn. 'Ik ga met het platform vooral kijken of die maatregelen goed landen in de praktijk, in de uitvoering, want daar moet het gebeuren. Daar moet de uitstoot van broeikasgassen verlaagd worden. Dat is een hele grote operatie, daar hebben we iedereen voor nodig.'

Boodschap klimaatactivisten

Als het over de acties van klimaatactivisten gaat, zegt Vendrik: 'Ik snap hun boodschap heel erg goed. Ik snap heel erg goed hun boosheid, teleurstelling, hun wanhoop en frustratie over het feit dat we die klimaatcrisis nog steeds niet weten te keren. Daar hebben ze volstrekt gelijk in.' Hij laat het aan anderen om te oordelen over de vorm die activisten kiezen voor hun protest en of je daar wel of geen waardering voor op kunt brengen.

Impact overal voelbaar

Vendrik: 'Ik denk dat we moeten beseffen hoe groot deze transitie is. Het effect is voelbaar tot in alle haarvaten van de samenleving. Het raakt burgers en bedrijven op alle mogelijke manieren. Daarom hebben we ook iedereen nodig. Er is geen quick fix, er is niet één knop waar je op kunt drukken, het moet een samenspel zijn van stevig overheidsbeleid, dappere politici en actieve, betrokken ondernemers en burgers. Dan kunnen we samen heel ver komen.'

Meer weten?

Ga naar de projectpagina of de website van het Nationaal Klimaat Platform.

Afbeeldingen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen