OFL-advies in Deltaprogramma 2024

19-09-2023
317 keer bekeken

Vandaag op Prinsjesdag heeft de Deltacommissaris het Deltaprogramma 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Deltaprogramma staat beschreven hoe Nederland werkt aan waterveiligheid, zoetwatervoorziening en een klimaatrobuuste en waterrobuuste inrichting van het land.

Dit zijn grote opgaves die dilemma‚Äôs voor de fysieke leefomgeving met zich meebrengen. Daarom is brede maatschappelijke betrokkenheid bij het Deltaprogramma essentieel. Elk jaar adviseren de OFL-leden over het concept Deltaprogramma. Dat advies biedt OFL-voorzitter Johan van de Gronden aan de Deltacommissaris en heeft bijgedragen aan het Deltaprogramma 2024.

Jongeren meer betrekken

In het OFL-advies is onder andere aandacht gevraagd voor het betrekken van burgers die om sociaaleconomische, culturele of andere redenen nauwelijks zijn betrokken bij de besluitvorming. De te maken keuzen in het Deltaprogramma hebben immers op termijn ook een forse invloed op hun directe leefomgeving. Daarom wordt er door de OFL-leden ook de waardering uitgesproken over het initiatief om jongeren meer te betrekken bij het Deltaprogramma en wordt de Deltacommissaris aangemoedigd om alternatieve vormen van participatie te verkennen.

Lees het gehele OFL-advies en de reactie van de Deltacommissaris op het advies

Ga naar het Deltaprogramma 2024

Afbeeldingen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen