Rapport consultatie mobiliteitsvisie 2050 aangeboden aan minister van IenW

31-08-2022
1028 keer bekeken

Het OFL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een consultatie begeleid met als doel om samen met maatschappelijke organisaties te reflecteren op de aanpak om te komen tot een visie op mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland.

Het OFL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een consultatie begeleid met als doel om samen met maatschappelijke organisaties te reflecteren op de aanpak om te komen tot een visie op mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland. De reacties zijn verwerkt in een rapport dat samen met een begeleidende brief is aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Tijdens de consultatie stond de ambtelijke conceptversie van de contourennota van de Mobiliteitsvisie 2050 centraal. Deze contourennota vormt het publieke startschot van het visietraject en beschrijft op hoofdlijnen de scope, uitgangspunten, het proces en de inhoudelijke aanpak om te komen tot de visie. Deelnemers aan de consultatie waarderen het dat ze in deze vroege fase betrokken worden. Er wordt positief gereageerd op de integraliteit van de aanpak. De visie beslaat in potentie meerdere beleidsterreinen en verbindt maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast hebben deelnemers kritische opmerkingen ter aanscherping van de contourennota.

 

Deze consultatie is een allereerste stap in een langer participatietraject dat nog verder uitgewerkt moet worden. Duidelijk is dat het participatieproces nog verder verbreed moet worden, zodat meer partijen mee gaan doen.

In de begeleidende brief aan de minister moedigt voorzitter Jeroen de Haas het ministerie van IenW aan om het vervolg open en gedurfd in te gaan, actief te participeren, dilemma’s te delen en waar dat kan maatschappelijke partijen om medeverantwoordelijkheid te vragen. Het OFL heeft de minister om een reactie op het rapport gevraagd.

 

U vindt het rapport en de begeleidende brief ook terug bij de publicaties op onze website.

Ga naar de publicatie

Afbeeldingen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen