Benen-op-tafel sessie Mobiliteitsvisie

19-10-2022 59 keer bekeken

Begin

17-11-2022 om 12:00

Einde

17-11-2022 om 15:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Het ministerie van IenW werkt aan een tussenstap in aanloop naar de mobiliteitsvisie, de zogenaamde Hoofdlijnennotitie. Wij nodigen belanghebbende organisaties graag uit om mee te denken over de inhoud van deze Hoofdlijnennotitie.

Heeft u interesse? Dit kunt u laten weten door een e-mail te sturen aan annelies.van.velden@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen