Online bijeenkomst Mobiliteitsvisie 2050

10-06-2022 203 keer bekeken

Begin

05-07-2022 om 09:30

Einde

05-07-2022 om 11:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Genodigden kunnen tijdens deze online bijeenkomst hun perspectief geven op de conceptversie van de contourennota van de Mobiliteitsvisie 2050. Deze contourennota is het startdocument om te komen tot een visie op de lange termijn ontwikkeling van mobiliteit en bereikbaarheid van Nederland. 

Contourennota Mobiliteitsvisie 2050

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is in samenwerking met andere ministeries bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van een integrale mobiliteitsvisie, die zowel over personen- als goederenvervoer zal gaan. De mobiliteitsvisie beoogt het formuleren van doelen en instrumenten voor de ontwikkeling van mobiliteit en bereikbaarheid naar 2050. Als eerste stap zal een contourennota zal verschijnen in september 2022. In de contourennota worden de scope, de hoofduitgangspunten, het proces en de inhoudelijke aanpak geschetst om te komen tot de Mobiliteitsvisie 2050. De consultatie richt zich op de conceptversie van deze contourennota, die deelnemers van de bijeenkomst voorafgaand aan de consultatie ontvangen.

Praktische informatie:

  • Dag: dinsdag 5 juli
  • Tijd: 9:30 - 11:30 uur
  • Voorzitter: Jeroen de Haas
  • Digitale bijeenkomst via Webex; u ontvangt hiervoor binnenkort een Outlook-uitnodiging met link

We vragen om één persoon per organisatie te laten deelnemen, omdat het voeren van een gesprek makkelijker gaat als de groep niet te groot is. Mocht u zelf niet kunnen, dan kan eventueel een collega namens uw organisatie deelnemen. Wilt u dan het OFL-secretariaat op de hoogte stellen?

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen