Consultatie contourennotitie Nota Ruimte

03-08-2023

Begin

06-11-2023 om 12:00

Einde

06-11-2023 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Social Impact Factory Vredenburg, Vredenburg 40 in Utrecht

Op 6 november is de eerste consultatie (georganiseerd door het OFL) over de nieuwe Nota Ruimte.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft een nieuwe Nota Ruimte aangekondigd. Op verzoek van het ministerie organiseert het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) twee consultaties hierover. De eerste bijeenkomst is op 6 november.

Aanmelden

Toelichting nieuwe Nota Ruimte

In een brief aan de Tweede Kamer van 12 december 2022 schreef de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat hij werkt aan een nieuwe Nota Ruimte voor Nederland. De nieuwe nota kan ‘gezien worden als een aangescherpte Nationale Omgevingsvisie’ en gaat over de inrichting van Nederland in de toekomst.

De nieuwe Nota Ruimte is niet controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Dat betekent dat de voorbereiding van de nota onverminderd doorgaat.

Lees hier de Kamerbrief van 12 december.

Meer informatie?

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen