Formeel overleg Deltaprogramma

12-03-2024

Begin

17-04-2024 om 14:30

Einde

17-04-2024 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

New Babylon, Den Haag

Op 17 april staat de jaarlijkse formele bijeenkomst over het Deltaprogramma op de planning.

In deze bijeenkomst gaan wij graag, met u in gesprek over de uitvoering van het Deltaprogramma en de thema’s die in het Deltaprogramma centraal staan: waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie.

Praktische informatie

Datum: 17 april 2023

Tijd: 14:30-16:30

Locatie: New Babylon, Den Haag

Aanmelden

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met: lieke.alferink@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen