Eerste bijeenkomst Platform Spoorgoederenvervoer (besloten)

12-09-2023

Begin

22-09-2023 om 12:00

Einde

22-09-2023 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op 22 september vindt de eerste bijeenkomst plaats met de beoogde leden van het Platform Spoorgoederenvervoer.

Afgelopen zomer hebben secretarissen van het OFL op verzoek van voorzitter Johan Remkes gesprekken gevoerd met mensen uit bewonersorganisaties, de spoorgoederensector, ProRail, gemeenten, provincies en de rijksoverheid. Hiermee hebben we in beeld gebracht welke kwesties aandacht vragen en wie leden aan het platform kunnen worden.

Gesprekken in het platform zullen gaan over spoorgoederenvervoer en de leefomgeving voor bewoners.

Bekijk de projectpagina.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen