Formeel overleg Deltaprogramma

14-03-2023

Begin

12-04-2023 om 14:00

Einde

12-04-2023 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

New Babylon, Den Haag

Dit voorjaar staat er weer een formele bijeenkomst voor het Deltaprogramma op het programma.

In deze bijeenkomst gaan wij graag met betrokkenen in gesprek over wat er speelt bij de uitvoering van het Deltaprogramma, onder onafhankelijk voorzitterschap van Johan van de Gronden. We kijken vooruit naar het aankomende Deltaprogramma, aan de hand van het concept Deltaprogramma en de hoofdlijnenrapportage. Het concept wordt een week voor de bijeenkomst met de deelnemers gedeeld. 

Praktische informatie

Datum: 12 april 2023

Tijd: 14:00-16:30

Locatie: New Babylon, Den Haag

Aanmelden

Mocht u in de tussentijd vragen hebben of willen meedenken over het programma dan kunt u contact opnemen met: lieke.alferink@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen