Lunchlezing over Digitalisering binnen het domein van de fysieke leefomgeving

12-05-2022

Begin

20-05-2022 om 12:30

Einde

20-05-2022 om 14:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Het OFL levert een bijdrage aan de lunchlezing van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) met haar kennis over het vormgeven van een dialoog rond ethiek en digitalisering in de fysieke leefomgeving.

In de PAL-lunchlezing wordt ingegaan op de effecten of ethische vragen die ontstaat door digitalisering van de leefomgeving en hoe de provincie haar handelen kan toetsen.

Achter de leefomgeving die wij zien en ervaren gaat een digitale wereld schuil van data, platformen en digitale diensten. In de leefomgeving verbinden platformen vraag en aanbod van tal van goederen en diensten. Hiervoor worden leefomgevingsdata verzameld, geanalyseerd en bewerkt, of het nu gaat om het aanbieden en afnemen van energie, reizen of consumentengoederen. Door deze rol bepalen digitale platformen in toenemende mate de regels voor bijvoorbeeld markten voor mobiliteit, vrije tijd, energie en grondstoffen, met effecten op de leefomgeving.

De sprekers zijn:

Liset Verschoore en Tom Schuurmans zijn beide secretaris bij het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het OFL een proces ontworpen voor een maatschappelijke dialoog over ethiek en digitalisering. In de lezing vertellen zij aan de hand van de casuïstiek in het project over de groeiende mogelijkheden van digitalisering in de fysieke leefomgeving en de ethische vragen die dit oproept, zoals: Is alles dat technisch kan ook wenselijk in het licht van publieke waarden? Daarnaast is er aandacht voor de gebruikte methoden (waaronder het moreel beraad en begeleidingsethiek) en het door het OFL ontwikkelde stappenplan voor het organiseren van een goed gesprek over ethiek en een bijbehorend canvas.

Pieter Hooimeijer is hoogleraar Human Geography and Demography at the Urban and Regional Research Centre of Utrecht University. Hij is voorzitter van de afdeling Sociale Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek MaGW/NWO en voormalig voorzitter van de Raad voor Sociale Wetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Verder is Pieter voormalig lid van de Rli waar hij als voorzitter van de Rli-commissie het advies ‘Digitaal duurzaam’ voorbereidde. Dit advies zal tijdens de lezing worden toegelicht.

Heeft u interesse om bij deze lezing aanwezig te zijn of wilt u de lezing digitaal volgen? Meldt u zich dan aan via onderstaande link:

Registreren | PAL lezing - 20 mei 2022 (pzh-events.nl)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen