Uitgebreid terugblikken op het afscheid van drie OFL-voorzitters

09-12-2020

Terugblik van de live-uitzending van het OFL op 25 november 'Polderen in tijden van polarisatie'.

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft afscheid genomen van onze voorzitters: Jacques Wallage, Job Cohen en Pieter Jan Biesheuvel. Zij waren daarom woensdag 25 november 2020 te gast in een live-studioP-uitzending, met als thema 'Polderen in tijden van polarisatie'. 

In samenwerking met Studio P, een initiatief van het Kennisknooppunt Participatie, heeft het OFL een thema-uitzending gemaakt om bij het afscheid van de drie voorzitters stil te staan. Maar liefst 2.200 gasten keken mee. De voorzitters werden, samen met nauw betrokken stakeholders, geïnterviewd over een project dat zij bij het OFL hebben gedaan. Tegelijkertijd werd vooruitgekeken naar de maatschappelijke uitdagingen waaraan het OFL met zijn onafhankelijke positie een bijdrage zou kunnen leveren, in het licht van maatschappelijke polarisatie.

Jacques Wallage
Jacques Wallage werd geïnterviewd over het Noordzeeakkoord, een bijzonder ingewikkeld project dat onder zijn voorzitterschap tot een goed einde kwam. Voor Wallage is het Noordzeeakkoord een van de grootste uitdagingen van de afgelopen jaren geweest. Op de Noordzee strijden een groot aantal verschillende belangen om voorrang: natuur, recreatie, energieopwekking, visserij, scheepvaart.

Dat het is gelukt om met zoveel verschillende partijen en belangen een akkoord te sluiten, schrijft Wallage toe aan de manier van werken die hij met het OFL heeft gekozen: eerst gezamenlijk de feiten verkennen, gevolgd door het vinden van 'common ground', gezamenlijkheid. Door dit systematisch te doen, stap voor stap, is het mogelijk gebleken een akkoord te sluiten.

Bekijk hieronder het fragment van het tafelgesprek met Jacques Wallage. Let op, om de video te kunnen bekijken, moet u cookies van derden accepteren.

Job Cohen
Job Cohen noemde het Deltaprogramma als voorbeeld van polderen in de meest goede zin van het woord, waarin mensen elkaar echt proberen te begrijpen en verder helpen in een zoektocht naar gezamenlijke standpunten. In gesprek met Denker des Vaderlands Daan Roovers over burgerparticipatie en het burgerberaad, benadrukte Cohen het belang van het samenbrengen van representatieve democratie en burgerparticipatie.

Pieter Jan Biesheuvel
Voor Pieter Jan Biesheuvel - die acht jaar OFL-voorzitter is geweest - is Geurhinder veehouderijen een onderwerp dat hem bijblijft. Bij alle lof die er voor het rapport van de commissie Geurhinder is, vraagt Biesheuvel zich wel af hoe de politiek scherp kan worden gehouden, nadat een rapport eenmaal is verschenen. "Hoe houden we de boel aan de gang?" is de vraag die hij de nieuwe OFL-voorzitters wil meegeven.

Nieuwe voorzitters
Het OFL heeft drie nieuwe voorzitters benoemd als opvolgers van Jacques Wallage, Job Cohen en Pieter Jan Biesheuvel. De nieuwe voorzitters zijn Johan Remkes, Jeroen de Haas en Johan van de Gronden. Remkes vervulde een groot aantal functies in de politiek en het openbaar bestuur, recentelijk nog als voorzitter van het adviescollege stikstof. De Haas heeft veel ervaring in het bedrijfsleven en is zelf ook ondernemer op het gebied van duurzame energie. Van de Gronden is directievoorzitter van KWF Kankerbestrijding en was eerder directeur van het Wereld Natuur Fonds.

Live-uitzending terugkijken?
Nieuwsgierig naar wat er precies gebeurd is tijdens de live-uitzending over het afscheid van de OFL-voorzitters? Kijk de uitzending in z'n geheel terug

Afbeeldingen

Twitter

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen