OFL-nieuwsbrief maart 2024

28-03-2024
290 keer bekeken

In deze nieuwsbrief lees je meer over de OFL-conferentie, de nieuwe OFL-projecten, updates van actuele projecten en nieuws over de ontwikkelingen binnen het OFL.

 

Nieuwsbrief OFL | Maart 2024

Beste,

In deze nieuwsbrief van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving leest u onder andere over de benoeming van 63 OFL-leden, het eerste Nederlandse Nationaal Burgerberaad Klimaat en over de eerste bijeenkomst van de Binnenvaarttafel.


Inhoud


Nieuws

Minister benoemt 63 OFL-leden

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft per 1 maart 2024 63 organisaties benoemd als lid van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Het gaat om 25 nieuwe en 38 bestaande leden. Deze nieuwe samenstelling vormt een betere afspiegeling van de samenleving. Nieuw lid ‘Energie Samen’ reageert in het artikel.

Lees het hele bericht op de OFL-website

Start voorbereidingen Nationaal Burgerberaad Klimaat

In 2024 is het OFL-secretariaat gestart met de voorbereidingen van het organiseren van een Nationaal Burgerberaad Klimaat. Het burgerberaad zal gaan over de vraag: ‘Hoe kunnen we als Nederland eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat?’. De verwachting is dat de eerste bijeenkomst eind 2024 zal plaatsvinden.

Meer informatie op de OFL-website

Greenpeace stapt uit het Noordzeeakkoord

Greenpeace heeft in een brief van 7 maart 2024 aan de voorzitter van het Noordzeeoverleg, Sybilla Dekker, laten weten per direct uit het Noordzeeakkoord te stappen.

De reden die Greenpeace opgeeft is "de keuze van het kabinet, bij monde van de heer Vijlbrief, voor versnelde en zeer langdurige gaswinning". Die keuze staat volgens de milieuorganisatie haaks op de afspraken in het Noordzeeakkoord over gaswinning op de Noordzee.

Lees verder op de Noordzeeoverleg-website

Start verkenning naar een Leefomgeving en Industrie Dialoog

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het OFL gevraagd een verkenning te doen naar de inrichting van een landelijk overleg met de werktitel ‘Leefomgeving en Industrie Dialoog’.

Aanleiding voor de wens om dit landelijke overleg te starten is het onderzoek ‘Industrie en Omwonenden’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De staatssecretaris van IenW heeft de kabinetsreactie op dit onderzoek uitgewerkt in een actieagenda ‘Industrie en Omwonenden’. Een van de thema’s van de actieagenda is het bevorderen van de dialoog tussen omwonenden, industrie en overheden.

Ga voor meer informatie naar de OFL-website

Eerste bijeenkomst Binnenvaarttafel

Op 31 januari 2024 trapte OFL-voorzitter Jeroen de Haas samen met DG Luchtvaart en Maritieme Zaken Ruth Clabbers de eerste bijeenkomst van de Binnenvaarttafel af. Hiermee neemt een brede vertegenwoordiging van de binnenvaartsector deel aan de binnenvaartvisie. De tafel gaat aan de slag met de route naar een toekomstbestendige binnenvaart, in samenwerking en samenhang met de hele logistieke keten.

Lees het hele bericht op de website van het OFL

Interview met: Anna Kogut

Deze keer in de interviewrubriek komt OFL-secretaris Anna Kogut aan het woord. Kogut vertelt over haar achtergrond, haar ervaring met de ‘Agenda Natuurinclusief’ en haar betrokkenheid bij het Nationaal Klimaat Platform (NKP).

Lees het interview hier


Agenda

Binnenkort op de agenda:

Lees meer over de komende activiteiten op de OFL-kalender.

U ontvangt deze nieuwsbrief als deelnemer van het OFL.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich Afmelden

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen