OFL-rapport Mobiliteitsvisie 2050 ‘Samen naar een verbindende mobiliteitsvisie’

09-03-2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met het opstellen van een integrale mobiliteitsvisie. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) begeleidt de samenwerking met maatschappelijke partijen tijdens dit proces.

Op 31 januari vond als 3e stap in dit OFL-proces een formele maatschappelijke consultatie onder leiding van OFL-voorzitter Jeroen de Haas. Er was een brede groep van belangen en organisaties vertegenwoordigd. Het doel van de consulatie was het ophalen van reflecties op de concept-Hoofdlijnennotitie. Deze reflecties staan in het OFL-rapport ‘Samen naar een verbindende mobiliteitsvisie’, waarin eveneens aanbevelingen voor het vervolgproces opgenomen zijn. Jeroen de Haas biedt het rapport in een persoonlijk gesprek aan aan  de minister van IenW.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen